1 Mayıs, fabrikalarda, tarlalarda, tezgâhlarda çalışan, üreten, hizmet sektöründe yer alan, emeğiyle kazanan herkesin bayramıdır.

Resmi istatistiklere göre Türkiye’de sendikalaşma oranı %13.8’dir. Bugün, Türkiye’de 720 bin çocuk işçi, kayıt dışı istihdam edilen milyonlarca emekçi bulunmaktadır. Bu sayılar yalnızca yan yana gelen rakamlar değil; on binlerce aile, milyonlarca insandır.

Çalışanların en önemli sorunu gelecek kaygısıdır. İçinde bulunduğumuz şartlar altında, ülkeyi yönetenlerin emekçilerimiz ve işverenlerimizin hayatiyeti için ciddi bir şekilde düşünmesi ve ivedi bir şekilde kararlar alması elzemdir. Bugünü bayram gibi kutlayabilmek için yapılması gerekenler bellidir.

Tüm emekçilerin geleceklerinden endişe duymadan çalışabilmeleri için güvenceli, işçi sağlığı ve iş güvenliği tam olarak sağlanarak, güvenli çalışma ortamlarında ve geçinilebilir bir ücret ile çalışmaları sağlanmalıdır.

Açıklamanın tamamı için ekler kısmındaki pdf dosyasını indirebilirsiniz.