İlkeler ve Değerler Kurulu

Bu menü başlığı, Parti teşkilatlanma çalışmaları tamamlanıp yöneticiler belirlendiğinde kullanıma sunulacaktır.