“Adaleti tesis etmek ve savunmakla görevli hukukçuların, toplumsal misyonu yerine getirebilmeleri için nitelikli bir hukuk eğitimi şarttır”

25-04-2024
“Adaleti tesis etmek ve savunmakla görevli hukukçuların, toplumsal misyonu yerine getirebilmeleri için nitelikli bir hukuk eğitimi şarttır”

DEVA Partisi Ankara Milletvekili ve Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, avukatların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla basın toplantısı düzenledi. Şahin, “Bir hukukçu meslektaşınız olarak hem şahsım hem de DEVA Partisi olarak avukatlarımızın sorunlarına vâkıfız.” dedi.

“Temel hakların yok sayılmasının ve Anayasa’nın araçsallaştırılmasının bedelini ülkece ödüyoruz”

“Yargı bağımsızlığının ve kuvvetler ayrılığının iktidar tarafından tahrip edilmesi ve ciddi biçimde zedelenmesi nedeniyle her gün ayrı bir alanda ülkemizin çok ciddi bir demokrasi ve hukuk devleti krizi yaşadığını üzülerek görüyoruz.” diyen Şahin, “Temel hakların yok sayılmasının ve Anayasa’nın araçsallaştırılmasının bedelini ülkece hepimiz ödüyoruz. Böyle bir dönemde, demokratik bir hukuk devleti için mücadele etme sorumluluğu hukukçular olarak en çok bizlere düşmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımızın adalet çığlığına ses olan, adalete erişim ve insan haklarının korunması görevlerini layığıyla icra eden avukatlarımızın önemi çok büyüktür.” diye konuştu.

Avukatların yaşadığı problemlere değinen DEVA Partili Şahin’in açıklamalarından satır başları şöyle;

“Tüm zorluklara rağmen mesleklerini hakkıyla icra etmeye çalışan avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün, savunma görevini yerine getirirken bağımsız ve tarafsız bir konumda olan avukatlar, pek çok sorun ile karşı karşıyadır.”

“Çözülemeyen demokrasi krizi, sorun yaratmaya devam ediyor”

“Ülkemizin yıllardır içinde olduğu ve çözülemeyen hukuk devleti ve demokrasi krizi avukatları da olumsuz etkilemektedir.”diyen Şahin,“Yargının kurucu unsuru olan avukatların, yargı bağımsızlığının iflas etmesi nedeniyle yaşadıkları sorunların yanında; uzun yargılama süreleri, müdafilerin kolluk birimlerince adeta düşman olarak görülmeleri, haciz mahallerinde avukatların şiddete maruz kalmaları, duruşma tutanağına avukatların etki edememeleri gibi temel sorunlar sebebiyle tüm avukatlarımız mağdur ve muzdariptir.”

“Hukuk Fakültelerinin sayısı arttıkça daha fazla sorunla karşı karşıya kalıyoruz”

Son 10 yılda hemen hemen her kentte bir hukuk fakültesinin açıldığını belirten Şahin, toplamda 89 hukuk fakültesine ulaşıldığı bilgisini kaydetti.

Şahin,“Artan fakülte sayıları ve öğrenci kontenjanı göz önünde bulundurulduğunda öğretim üyesi sayısıda yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de şu anda yaklaşık 200 bin avukat ve yine yaklaşık 30 bin stajyer avukat bulunuyor.  89 Hukuk Fakültesi’nde toplamda yaklaşık 100 bin öğrenci bulunuyor. 4 yıl içerisinde avukat sayısı 300 bin olacağı öngörülmektedir. Artan kontenjanlar ve fakültesi sayısı mesleki nitelik kadar kariyer endişesini de beraberinde getirmektedir.” diye konuştu.

Stajyer avukatlar hakkında da konuşan Şahin, “Avukatlık stajının kağıt üstünde bir süreç olmaktan çıkarılıp uygun koşullar altında, maddi bir güvenceyle teorik ve pratik bir eğitimle beraber gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Avukatlarımız meslek onuruna bağdaşır bir hayat yaşayamamaktadır.” dedi.

Avukatların en büyük sorunlarından birinin ekonomik sorunlar olduğunu dile getiren Şahin, “Avukatlar, mesleğin onuru ile bağdaşır bir hayat yaşayamamaktadır. Özellikle genç avukatlarımız adalette, ekonomide ve eğitimde yaşanan sorunlarının altında ezilmektedir. Avukat sayısındaki hızlı artış nedeniyle mevcut avukatların yaklaşık %46’sı 0-5 yıl kıdeme sahiptir.  Serbest çalışan meslektaşlarımız müvekkil edinmekte zorlanmaktadır.

Kariyerlerinin ilk 5 senesindeki avukatlara mesleki entegrasyonlarını sağlayabilmeleri adına adli yardım ve CMK hizmetleri karşılığı ödenecek ücretlerin ciddi oranda arttırılması, bağlı çalışan avukatların da tavsiye edilen ücretlerden düşük tutarlara çalışmasının önüne geçilmelidir.

Avukatların CMK, adli yardım hizmetleri karşılığında tanzim ettiği makbuzların ödemesi düzensiz bir şekilde yapılmaktadır. Bu hizmetlerin karşılığının ödenmesi için bir süre belirlenmelidir.Beraat eden sanık lehine hükmedilen vekâlet ücretlerinin ödemelerinin düzenli ve belirli bir süre içerisinde yapılması sağlanmalıdır.” diye konuştu.

“Stajyer ve kıdemli avukat fark etmeksizin avukatlık hizmetlerinde alınan %18 KDV oranı %8’e düşürülmelidir”

Şahin, “Adli yardım ve CMK kapsamında verilen tüm avukatlık hizmetlerinde kamusal yön dikkate alınarak KDV kaldırılmalı yahut da yüzde 1 olarak belirlenmelidir. Ayrıca Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin, yüksek enflasyon karşısında erimemesi için yıl içerisinde enflasyondaki yükselmeye karşılık yeni tedbirler alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Avukatlar lütuf değil ekonomik kriz altında iktidardan hakkettiği desteği görmek istiyor”

Avukatlara karşı yapılan şiddet eylemlerine değinen Şahin, “Şiddet olaylarına karşı ivedi şekilde önlemler alınmalıdır. Yargının sac ayağından birisi olan avukatlarımız iktidar tarafından yalnız bırakılmamalıdır. Bu sorunların yanında, avukatların kişisel verilerle ilgili olarak yaşadığı sıkıntılar, kamu avukatlarının özlük, statü ve çalışma koşulları, avukatların emeklilik sorunları gibi belli başlı sorunların halen daha çözüme kavuşturulmadığı da aşikardır. İktidar paket paket yargı reformu yapmasına rağmen tüm bu derinleşen sorunlara çözüm üretmemektedir.” şeklinde konuştu.

“22 yılda 9 kez yargı reformu hazırlanıyorsa, o ülkenin yargı sistemi sorunludur”

“TBMM’ye önümüzdeki günlerde yeni bir yargı paketinin geleceğinden bahsediliyor” diyen Şahin, “ Bir ülkede 22 yılda 9 kez yargı reformu hazırlanır ise o ülkenin yargı sistemi sorunludur. Hukuka dair, yargıya dair, adalet tesis etmeye dair bir niyet varsa öncelikle iktidarın bu sorunu kabullenmesi gerekir.

Bu pakette avukatların sorunlarına yer verilmesini ümit ediyoruz.”diye konuştu.

“Türkiye Barolar Birliğinin daveti üzerine biz de tüm barolarımızı, avukat meslektaşlarımızı ve siyasi partilerimizi desteğe bekliyoruz”

Şahin; Türkiye Barolar Birliğinin, 27 Nisan Cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği önünde saat 11:00’de düzenlenecek yürüyüşüne ve saat 13:00’de düzenlenecek mitingine davet etti.

Şahin,“"Avukat için de adalet" demek için, sesimizi ve sözümüzü yükseltmek için, güçlü bir şekilde barolarımızı, meslektaşlarımızı ve siyasi partilerimizi desteğe bekliyoruz. İktidarı da bu sese kulak vermeye ve sorunları çözmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Karal: “Tarımsal üretim, tarla fareleri nedeniyle tehdit altında, acil önlem alınmalı”

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

25-04-2024