Ali Babacan Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı: ‘Mevcut sağlık sistemini acile kaldırıyoruz’

30-06-2022
Ali Babacan Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı: ‘Mevcut sağlık sistemini acile kaldırıyoruz’

DEVA Partisi’nin beş başlıktan oluşan Sağlıkta Atılım Eylem Planı’ndan öne çıkanlar şöyle: Vatandaşlar aile hekimliklerinde nitelikli muayeneye erişebilecek. Şehir hastanelerine ulaşım ücretsiz olacak. Sağlık çalışanlarının gelirleri artırılacak, mesleki saygınlıkları korunacak ve nöbet süreleri kısaltılacak. Genel Sağlık Sigortası teminat paketi yeniden yapılandırılacak.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı. Koronavirüs salgınıyla sınırları ciddi ölçüde zorlanan sağlık sisteminin topyekûn iflasın eşiğine geldiğini söyleyen Babacan, “Radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi. Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu anlattı.

‘Sağlık sistemi çürüyen ülke sosyal devlet niteliğini kaybeder’

Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık sisteminin reçetesi DEVA Partisi olacak. Güçlü bir sağlık sistemi inşa edeceğiz. Sağlık bir insan hakkıdır. Sağlık sistemi çürüyen ülke, sosyal devlet niteliğini kaybeder. Sağlıkta Atılım Eylem Planımız; hastasından, doktoruna, eczacısından teknisyenine, hemşiresinden ilaç üreticisine; sağlık sektörünün tüm paydaşlarının mutlu olacağı bir sistemi hedeflemektedir.”

‘Beş adımda çözeceğiz’

“Sağlıkta Atılım Eylem Planımız, herkes için erişilebilir ve adil bir sağlık sistemi modelimizin ana hatlarıdır. Sağlık sistemindeki büyük dönüşüm için iktidarımızın 90 ve 360 gününde yapacaklarımızın özetidir. Bir diğer deyişle, mevcut sağlık sistemini acile kaldırıyoruz. Bu işi beş adımda çözeceğiz.”

‘Hastalıkların yayılmasıyla mücadele edeceğiz’

“Sağlığın hastanede değil; evde, sokakta, okulda, iş yerinde, çarşıda, markette, otobüste, metroda başladığını iyi biliyoruz. Hastalıkların yayılmasıyla mücadele edeceğiz. İnsanların sağlıklı kalması için önlemler alacağız. İlk olarak, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendireceğiz.”

‘Sevk zinciri ve randevu sistemine çekidüzen vereceğiz’

“İkinci olarak, tanı ve tedavi kapasitemizi artıracağız. İnsanlar hastalığa yakalandıktan sonra başlayan süreçte en kaliteli sağlık hizmeti sunmanın çabasında olacağız. Sağlık sisteminde radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Sevk zincirine ve randevu sistemine çekidüzen vereceğiz.”

‘Aile hekimi sayımızı hızla yükselteceğiz’

“Sağlık sistemimizin merkezine aile hekimliğini yerleştireceğiz. İşlerin ilk basamakta çözülmesini sağlayacağız. Nitelikli aile hekimi sayımızı hızla yükselteceğiz. Böylece aile hekimi başına düşen nüfusu azaltacağız. Aile hekimleri ve destek personelinin gelir, özlük ve sosyal haklarını güçlendireceğiz.”

‘Vatandaşlarımız aile hekimliklerinde nitelikli muayene olabilecek’

“Aile hekimliklerini bürokrasiye boğmayacağız. Gereksiz işlemlerle uğraştırmayacağız. Tüm Aile Sağlık Merkezlerinde de iç ve dış yeniliğe gideceğiz. Bu merkezlerin binalarını ve teknik donanımlarını iyileştireceğiz. Personel ve hizmet kapasitelerini artıracağız. Aile hekimliğinin hastaneye sevk için göstermelik bir ön adım olarak görülmesine son vereceğiz. Böylece vatandaşlarımız aile hekimliklerinde nitelikli, kapsamlı muayene olabilecek.”

‘Şehir Hastanelerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız’

“Aile hekiminin Şehir Hastaneleri’ne yönlendireceği vatandaşlarımıza ise tüm kolaylıkları sunacağız. Şehir Hastanelerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız.”

‘KÖİ’yle yapılan mevcut şehir hastanelerini denetimlere tabi tutacağız’

“Kamu Özel İş Birliğiyle yapılan mevcut şehir hastanelerini de teknik, idari, hukuki ve yasama denetimlerine tabi tutacağız. Bizde bu milletin bir kuruş vergisini çarçur ettirecek göz yok. Tespit edilen usulsüzlüklerin kuşkusuz takipçisi olacağız. Böylece milletin vergisinin millete en iyi sağlık hizmeti olarak dönmesini sağlayacağız.”

Babacan, sağlıkta şiddeti Merve Nur Uçar referansıyla eleştirdi

“Geçtiğimiz hafta Çapa Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren genç hekim arkadaşımızın dediği gibi, hekimlik sanatındaki temel ilke, ‘Önce zarar verme’ iken ‘Önce zarar görme’ haline geldi. Bunların nedeninin altında hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılması yatıyor. Hekimlerin mesleki saygınlıklarını ve can güvenliğini koruyacağız. Sağlık çalışanlarının yaşam kalitelerini yükselteceğiz.”

‘5 dakikalık zaman baskısı kabul edilemez’

“Kalbimizi, beynimizi, canımızı, ailemizi, sevdiklerimizi sağlık çalışanlarına emanet ediyoruz. Haklı olarak, sağlık çalışanlarının bize odaklanmasını bekliyoruz. Sağlık çalışanları günde 150-200 kişiyle muhatap oluyor. Doktorlar herkese en fazla 5 dakika süre ayırabiliyor. Hekimlerden, ertesi gün gördüğünde hatırlayamayacağı hastaları tedavi etmesini bekliyoruz. 5 dakikada hastayı dinlemesini, muayene etmesini, tanı koymasını, ilaç yazmasını bekliyoruz. Böyle bir zaman baskısı kabul edilemez. Muayene süresini Dünya Sağlık Örgütü’nün standartlarına çıkartmak zorundayız.”

Sağlık çalışanlarının maaşı artacak, nöbet süreleri kısalacak

“Sağlık sisteminde performansa dayalı gelir sistemini yeniden düzenleyip sağlık çalışanlarının gelir seviyesini artırmak zorundayız. Akademik yayın ve çalışmalara verilen destekleri güncellemek zorundayız. Emekli hekim ve diğer sağlık meslek mensupları için ek göstergeleri yeniden düzenleyeceğiz. Asistan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının nöbet sürelerini kısaltacağız.”

İlaç üretiminde odak nokta: Biyoteknoloji ile gen ve hücre teknolojileri

“Sağlıkta Atılım programımızda odaklandığımız bir hedefimiz de var. Biyoteknoloji ile gen ve hücre gibi teknolojilerle geliştirilen ilaçların üretiminde Türkiye’yi dünya lideri yapmayı hedefliyoruz.”

Sağlığa cep telefonundan 7/24 ulaşılabilecek

“Hasta-hekim ilişkisinde de teknolojiden faydalanacak bir projemiz var. Uygulamanın adı ‘Doktorum Hep Yanımda’. Böylece, cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle, bazı sağlık hizmetlerine 7 gün 24 saat ulaşılabilecek. Telefonun öbür ucunda uzman doktorlar olacak.”

Yeni nesil ilaç ve tedavilere erişilebilecek

“Sağlık Sigortası teminat paketini günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandıracağız. Fiyatlama ve geri ödeme süreçlerini yenileyeceğiz. Böylece vatandaşlarımız yeni nesil ilaç ve tedavi süreçlerine erişebilecek.”

Hatipoğlu: ‘Tedaviye erişim zannettiğimiz şey aslında hasta yığılması’

Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nın ayrıntılarını DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu anlattı.

Amaçlarının 5 dakikalık muayeneye sıkışan sağlık sistemini “5x5 yaklaşımı ile yeniden inşa etmek ve hizmet alanın da sunanın da mutlu olduğu bir Türkiye yaratmak” olduğunu söyleyen Hatipoğlu şöyle konuştu:

“Türkiye’de hekim başına düşen hasta sayısı yaklaşık 498; OECD ortalaması ise 341.  Benzer şekilde, hemşire başına düşen kişi sayısı ortalama 413 iken, OECD ortalaması 102. Bu dengesizliğin sonucu olarak ülkemizde hekimler hastalarına 5 dakikadan fazla süre ayıramıyor. Oysa Dünya Sağlık Örgütünün muayene süresi için koyduğu standart asgari 20 dakika. Yani bugün sağlık sisteminde, ‘tedaviye erişim’ zannettiğimiz şey aslında ‘hasta yığılması’.”

Eylem planın tanıtımında DEVA Partisi Genel Sekreteri Dr. Medeni Yılmaz ile GMYK üyeleri Op. Dr. Bekir Sıtkı Aslan ve Dr. Özge İrem Morkoç da konuştular.

SONRAKİ HABER

DEVA Partisi, siyanür sızıntısını Meclis’e taşıdı: ‘Fırat Nehri’ne herhangi bir sızıntı oldu mu?’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

30-06-2022