Ali Babacan: ‘Sorunların çözümünde fikir üretemeyenler, kutuplaştırma siyasetiyle gündem oluşturmaya çalışıyor‘

15-02-2021
Ali Babacan: ‘Sorunların çözümünde fikir üretemeyenler, kutuplaştırma siyasetiyle gündem oluşturmaya çalışıyor‘

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar’dan Mehmet Ocaktan’a konuştu. Yeni anayasa tartışmalarını değerlendiren Babacan, “Ülkemizin içinde bulunduğu derin sorunların çözümünde fikir üretemeyenler, uzun süredir yürütülen kitleleri kutuplaştırma siyasetini güderek gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bir senedir sorunların çözümü için gece gündüz çalışıp politikalar üretiyoruz. Laf üreterek, söz dalaşlarına girerek siyaset yapmadık, yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Ocaktan’ın yazısı şöyle:

“DEVA partisi lideri Ali Babacan’la DW’ya verdiği söyleşi üzerinden başlatılan itibarsızlaşma kampanyasını konuştum. Röportajda Babacan, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili değişiklik konusunda “O maddeleri değiştirmek gündemimizde yok” demesine rağmen, sanki o maddelerin değiştirilmesini istiyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması galiba bir siyaset mühendisliğinin parçası olsa gerek.

Ali Babacan’a DEVA Partisi’nin Cumhuriyetin temel ilkeleriyle ilgili yaklaşımının ne olduğunu sorduğumda net bir cümleyle “Bizim için Cumhuriyet’in temel ilkeleri vazgeçilmezdir” şeklinde ifade etti ve parti programında bunun ayrıntılı şekilde yer aldığını söyledi.

Programda yer alan metin aynen şöyle: “İnsan onurunun dokunulmazlığını, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı kuvvetler ayrılığına dayanan demokratik bir düzeni, yaşamın temeli olan doğanın ve çevrenin korunmasını, eşitliği ve adaleti, laiklik ilkesini ve hukukun üstünlüğünü, devletin ideolojik tarafsızlığını, yerinden yönetimi ve yerel yönetimler ile sivil toplumun güçlendirilmesini anayasal düzenin temel ilkeleri olarak kabul ediyoruz.”

Türkiye’nin temel sorunlarıyla ilgili çözüm üretemeyenlerin yapay gündemler oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çeken Babacan’ın bu konudaki yaklaşımı şöyle: “Ülkemizin içinde bulunduğu derin sorunların çözümünde fikir üretemeyenler, uzun süredir yürütülen kitleleri kutuplaştırma siyasetini güderek gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Biz bir senedir tüm sorunların çözümü için gece gündüz çalışıp politikalar üretiyoruz. Laf üreterek, söz dalaşlarına girerek siyaset yapmadık, yapmayacağız.”

Bilindiği gibi AK Parti-MHP-Perinçek koalisyonu şu günlerde, biraz yorgun düştükleri ekonomik krizden kaçmak, biraz da seçmen kitlelerini motive etmek için “din-vatan” eksenli gündem oluşturmak amacıyla yeni bir anayasa pazarlamaya çalışıyorlar. Babacan’a bunun ne anlama geldiğini sordum. Gündemlerinde yeni bir anayasa olmadığını, iktidarın tepeden inmeci ve de dayatmacı bir zihniyetle hareket ettiğini belirten DEVA lideri Babacan’ın bu konudaki görüşleri şöyle:

“Anayasa, toplumumuzun bir arada yaşama ilkeleridir. Bu nedenle Anayasa tüm geniş toplum kesimlerinin üzerinde anlaştığı bir toplumsal mutabakat metni olmalıdır.

Bir yandan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin, bir yandan da yeni anayasanın tartışıldığı bugünlerde partimizin tutumu açıktır. Gündemimizde yeni anayasa yoktur.

Bizim gündemimizde güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik değişiklikler vardır. Bu değişiklikler Anayasanın yasama, yargı ve yürütme ile ilgili bazı bölümleri, Meclis İç Tüzüğü, siyasi partiler ve seçim kanunuyla sınırlıdır.

Biz yeni bir anayasa hazırlamıyoruz. Tartışmaları topluma dayatan, tepeden inmeci bir tavrı kabul etmemiz söz konusu değildir. Bu bizim demokratik zihniyet anlayışımıza aykırıdır. Nitekim günümüzde yaşadığımız sorunların temelinde baskıcı ve otoriter zihniyet yatmaktadır. Bu bir sistem ve zihniyet sorunudur.

Birkaç gündür yürütülen tartışmalar ışığında parti programımıza alarak açıkça sahiplendiğimiz anlayışımızın altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum.

Ülkemizin gerçek gündemini; işsizliği, yoksulluğu gölgelemek için bizim üzerimizden kurucu değerleri tartışan herkesi de ülkemizin sorunlarını çözecek politikalar üretmeye davet ediyoruz.”

 

SONRAKİ HABER

Ali Babacan: ‘İktidar, başarısızlığını insanlarımızın milli ve dini duygularını istismar ederek kapatmaya çalışıyor’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

15-02-2021