Babacan’dan eşit vatandaşlık ve özgürlükçü laiklik mesajları: ‘Hedefimiz tam demokrasi’

02-01-2023
Babacan’dan eşit vatandaşlık ve özgürlükçü laiklik mesajları: ‘Hedefimiz tam demokrasi’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Temel Haklar Eylem Planı’nı açıkladı. Böylece DEVA Partisi’nin eylem planlarının sayısı 21’e ulaştı. Partinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında tanıtılan eylem planının ayrıntılarını Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu anlattı.

Konuşmasında eşit vatandaşlık ve özgürlükçü laiklik mesajları veren Babacan, “Türkiye’ye esaslı bir zihniyet değişimi öneriyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, tüm vatandaşlarımızı kapsayan yepyeni bir yaklaşım öneriyoruz” diye konuştu. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Eksik gedik değil, tam demokrasi’

“DEVA Partisi’nin, bizim çok büyük ve çok net bir hedefimiz var: Hedefimiz tam demokrasi. Eksik gedik değil. Yarım porsiyon falan değil. Tam demokrasiye giden yol hak ve özgürlüklerden geçiyor. Eşit vatandaşlıktan geçiyor.”

‘Güçlü devlet 85 milyonun hakkını hukukunu korur’

“Güçlü devlet 85 milyonun hakkını, hukukunu koruyan devlettir. Güçlü devlet; ayrımcılık yapmayan, haksızlığa tolerans göstermeyen devlettir. Güçlü devlet; insan haklarını koruyan devlettir. Güçlü devlet; gençlere kendini özgür hissettiren devlettir. Güçlü devlet; herkesin güvende yaşamasını sağlayan devlettir.”

‘Özgürlük esas, sınırlama istisna olacak’

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de özgürlük esas, sınırlama istisna olacak. Tereddüt halinde yorum özgürlük lehine yapılacak. 85 milyonun ifade özgürlüğünü sonuna kadar koruyacağız. Demokrasimize sahip çıkmak adına basın özgürlüğünü güçlendireceğiz.”

‘Toplantı ve gösteri hakkına sahip çıkacağız’

“Toplantı ve gösteri hakkına sahip çıkacağız. Bakın, bu sadece muhalefette sarf edilmiş bir söz değil. İktidar hedefi olarak önümüze koyuyoruz. Milletin eleştirilerine asla kulaklarımızı tıkamayacağız. Mülki idare amirlerinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenlenmesine ilişkin yasaklama yetkilerini kısıtlayarak kötüye kullanılmalarının önüne geçeceğiz.”

‘Özgürlük, Türkiye’ye bol gelmeyecek’

“Bizim tek amacımız var: Vatandaşlarımızın özgürlük alanını genişletmek. Hiç merak etmeyin. Özgürlük, Türkiye’ye bol gelmeyecek. Özgürlük elbisesi ülkemize inşallah çok yakışacak.”

‘Esaslı bir zihniyet değişimi öneriyoruz’

“Türkiye’ye esaslı bir zihniyet değişimi öneriyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, tüm vatandaşlarımızı kapsayan yepyeni bir yaklaşım öneriyoruz. Toplumsal barış ve eşitlik hedefliyoruz. Türk-Kürt-Arap-Laz-Çerkes demeden, sağcı-solcu demeden, Sünni-Alevi demeden, inançlı-inançsız demeden herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye hedefliyoruz.”

‘Türkiye’nin bekası adalettir’

“Etnik, dini, mezhebi, kültürel tüm çeşitliliğimizi sahipleniyoruz. Türkiye’yi yepyeni bir sözleşmeye davet ediyoruz. Tam demokrasiye davet ediyoruz. Tam demokrasi sadece iyi niyetli bir söylem değildir. Ertelenemez bir beka meselesidir. Beka deyip duranlar bu ülkeyi ayrıştıranlar değil mi? Bu ülkenin bekası toplumun bazı kesimlerini yok sayarak sağlanamaz. Türkiye'nin bekası adalettir. Türkiye'nin bekası insan haklarıdır. Türkiye’nin DEVA’sı eşitliktir, özgürlüktür. DEVA Türkiye’si 85 milyonun eşit ve özgür olduğu ülkedir.”

‘Artık prangaları sökme vakti’

“Artık prangaları sökmenin vaktidir. Biz ‘Yapamazlar’ deneni yapmak için bu yola çıktık. ‘Çözülemez’ denen problemleri çözmek için yola çıktık. Kürt meselesini de Alevi meselesini de çözmeyi boynumuzun borcu bildik. Yaşam tarzını sorun olmaktan çıkartmayı boynumuzun borcu bildik. Ülkemizi patinaj yapmaktan kurtarmayı boynumuzun borcu bildik. 85 milyonun refahını ve güvenliğini sağlamayı boynumuzun borcu bildik.”

‘66. maddeyi yeniden ele almayı teklif ediyoruz’

“Parti programımızda açıkça beyan ettiğimiz üzere biz, ülkemizde daha kapsayıcı ve daha kuşatıcı yeni bir vatandaşlık anlayışının geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkede hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmamasının temel dayanaklarından biri, güçlü bir vatandaşlık anlayışıdır. Herkesin kendini bu ülkenin eşit ve özgür bir vatandaşı hissetmesi, böylesine güçlü bir vatandaşlık anlayışının hâkim kılınmasıyla mümkündür. Bu kapsamda, anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz.”

‘Anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması gerek’

“Herkesin anadili, anasının ak sütü kadar helaldir. Bu topraklarda konuşulan tüm diller, bizim dilimizdir. Biz bütün bu dillere aynı yakınlıktayız. ‘Eşit mesafedeyiz’ demiyorum. ‘Aynı yakınlıktayız’ diyorum. Anayasamızın 42. maddesinin bu doğrultuda değiştirilmesini öneriyoruz. Ortak ve resmi dilimiz Türkçeye ek olarak, eğitim ve öğretimde ‘anadilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkı’nın anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade ediyoruz. Anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Yerelden gelen talepler doğrultusunda, yerleşim yerlerinin isimlerini aslına döndürülmesini de önemli bir hedef olarak önümüzde durması gerektiğini ifade ediyoruz.”

‘Zorla kaybetme fiilini müstakil bir suç olarak düzenleyeceğiz’

“Cumartesi Annelerinin acısına kör, feryadına sağır kalmayacağız. Evladı dönsün diye kapısını gece-gündüz açık tutan ana-babaların, mezar taşına bile hasret kalan kardeşlerin, eşlerin acısına sessiz kalmayacağız. Bu karanlığın üstüne gideceğiz. Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmeyi imzalayacağız. Ceza kanunumuzda, zorla kaybetme fiilini müstakil bir suç olarak düzenleyeceğiz ve zamanaşımı kapsamında olmayacağını da açıkça ekleyeceğiz. Bu eylemi de insanlık suçu olarak tanımlayacağız. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zamanaşımı olmaz. Hukuk devletinin onurunu kurtaracağız.”

‘İşkenceye, çıplak aramaya son vereceğiz’

“Hukuk devletinde vatandaşın canı, devletin yüz akıdır. Cezaevlerinde yaşam hakkı ihlallerine göz yummayacağız. Kolluk gücü tarafından vatandaşlarımıza uygulanan onur kırıcı muameleye hiçbir koşulda müsamaha göstermeyeceğiz. İşkenceye, çıplak aramaya son vereceğiz. İhmali, kusuru ya da kastı bulunan sorumlular hakkında gereğini yapacağız. Neredeyse 20 yıl sonra ülkemizin aynı noktaya gelmiş olmasından hicap duyarak, yeniden ‘işkenceye sıfır tolerans’ diyeceğiz.”

‘Din ve inanç topluluklarının örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri kaldıracağız, kamu denetimi esas olacak’

“Özgürlükçü laiklik anlayışı neyi gerektiriyorsa biz onu yapacağız. Din ve inanç topluluklarının örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Vakıflar ve dernekler mevzuatında yapacağımız düzenlemelerle, dini toplulukları keyfi müdahalelerden koruyacağız. Hem din ve vicdan özgürlüğüne hem de dini toplulukların örgütlenme özgürlüğüne ideolojik müdahaleleri engelleyeceğiz. Aynı zamanda tüm bu grupların şeffaf ve denetlenebilir olmalarını sağlayacağız. Kamu denetimi esas olacak ve hiçbir yapıya imtiyaz tanınmayacak.”

‘Cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız’

“İbadethanelerin ibadet yeri olarak tanınmasının önündeki engellerden ciddi ölçüde rahatsızız. Herkesin inancına saygı duymak zorundayız. Bu kapsamda, Cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız.”

‘Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini çoğulcu içeriğe kavuşturacağız’

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız.”

‘Din veya inanç topluluklarının kendi din görevlilerini eğitmek üzere eğitim kurumları açmasının önündeki engelleri kaldıracağız’

“Din veya inanç topluluklarının kendi din görevlilerini eğitmek üzere eğitim kurumları açmasının önündeki engelleri kaldıracağız. Yükseköğretim dâhil, kendi din eğitimcilerini yetiştirebilme imkânlarını tanıyacağız.”

‘Hakları pazarlık konusu yapmıyoruz’

“Biz, hakları, insan haklarını, temel hakları bir pazarlık konusu yapmıyoruz. Vatandaşlarımızın özgürlüklerini doyasıya yaşayacağı bir Türkiye’nin hızla zenginleşeceğine inanıyoruz. Nefes yolları tıkanmış bir ülkenin, hiçbir alanda başarılı olamayacağını çok iyi biliyoruz.”

Detayları Yeneroğlu anlattı

Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu paylaştı. Temel Haklar Eylem Planı, 18 ana başlık ve 67 alt başlıkta ele aldığımız toplam 354 somut çözümden oluşuyor.

“DEVA Partisi olarak, insan onur ve haysiyetinin korunması ve yüceltilmesini, devletin varlık sebebi olarak görüyoruz” diyen Yeneroğlu şunları söyledi:

‘İnsan onurunun dokunulmaz olduğunu Anayasa’da düzenleyeceğiz’

“İnsan haklarına dayanan bir devlet anlayışının gereği olarak insan onurunun dokunulmaz ve anayasal düzenin temeli olduğu ilkesini Anayasa’da açıkça düzenleyeceğiz. Devletin, insan onuruna saygı göstermek ve onu korumakla yükümlü olduğunu anayasal güvenceye kavuşturacağız.”

İsteyen öğrenci, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden açıklama yapmak zorunda kalmadan muaf olabilecek

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini çoğulcu bir içerikte yeniden düzenleyecek, isteyen öğrencinin herhangi bir açıklama yapmak zorunda bırakılmaksızın bu dersten muafiyet hakkını tanıyacağız.”

‘Bekçilerin zor ve silah kullanma yetkisine son vereceğiz’

“Kolluk görevlileri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin zor ve silah kullanma yetkisini düzenleyen başta Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’ndaki hükümler olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini uluslararası standartları dikkate alarak gözden geçirecek, gerekli değişiklikleri yapacağız. Çarşı ve mahalle bekçilerinin zor ve silah kullanma yetkisine son vereceğiz.”

Babacan’dan Sinan Ateş cinayeti açıklaması:Hiç kimse ortamdan cesaret alıp Türkiye’yi geçmişin karanlıklarına götürmek gibi bir düşünceye kapılmasın”

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Babacan, 30 Aralık 2022’de Ankara’da öldürülen Ülkü Ocaklar eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, “Ankara’da işlenen cinayet kabul edilebilir bir vaka değil. Birileri cesaret alıp bu tür işler yapıyorsa bunun tek sorumlusu iktidardır, iktidarın başındaki Sayın Erdoğan’dır. Hiç kimse ortamdan cesaret alıp Türkiye’yi geçmişin karanlıklarına götürmek gibi bir düşünceye kapılmasın. Devlet, devletlik görevini yerine getirmek zorundadır. Bu işin failleri kimse, niye olduysa bütün açıklığıyla ortaya koymak zorundadır” diye konuştu.

‘Korkmayın masaya hiçbir şey olmaz’

Babacan, altılı masayla ilgili bir soru üzerine “Korkmayın masaya hiçbir şey olmaz. Ne çatlak ne bir şey oluşur. İktidarın tek gerçekçi alternatifi altılı masadadır. Altılı masadaki partiler de bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmek zorundadır. Bu da zaten oluyor, gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

‘Altılı masanın ortak tutum alması kıymetli olacak’

Babacan, başörtüsü teklifine ilişkin bir soruyu “Altılı masanın bu konuda mümkünse ortak bir tutum alması ülkemiz için son derece kıymetli olacaktır. 14 Kasım’da ev sahipliğini yaptığımız toplantıda görüşümüzü değerli genel başkanlarla paylaştım. Önümüzdeki toplantıda da sanırım gündemimizde olacak” sözleriyle yanıtladı.

SONRAKİ HABER

Ali Babacan: ‘2 lira olan avro 20 lira, sıfırı Sayın Erdoğan ekledi’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

02-01-2023