Bekçilere verilen “arama yetkisi” Anayasa’ya aykırıdır. Yardımcı kolluk kuvveti olan bekçilerin yetersiz eğitimlerle asli kolluk kuvveti olan polislerle aynı yetkilerle donatılıp, silah yetkisi verilmesi;
1. İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlaline
2. Aşırı güç ve gereksiz güç kullanımına
3. Yargısız infazlara
4. Hukuksuz ve keyfi durumların oluşmasına neden olabilecektir
 
Konunun gerektirdiği özen ile kanun hazırlığının yapılmadığı; daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu; bekçilere verilen yetkilerin toplumsal düzenini tehdit edebilecek riskler barındırdığını saptamış bulunuyoruz.
İlgili endişelerimizle ilgili değerlendirme ve önerilerimize buradan ulaşabilirsiniz.