DEVA Partili Avşar: “İstanbul’un göbeğinde rezidanslara imar izni vererek depreme hazırlanmak akıl tutulmasıdır”

19-01-2024
DEVA Partili Avşar: “İstanbul’un göbeğinde rezidanslara imar izni vererek depreme hazırlanmak akıl tutulmasıdır”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar verdiği yazılı soru önergesinde, yıllardır tartışmalara konu olan Şişli Kaptanpaşa Mahallesi 10619 ada, 3 parselin rezerv alan ilan edilmesini eleştirerek, 27 ve 30 katlı rezidanslar yapılacağı iddiasını gündeme taşıdı.

Avşar, mahkeme kararları, bilirkişi raporları, halkın talepleri, kent konseyi ve ilgili meslek odalarının haklı itirazlarının olduğunu, ilçenin rezidansa değil, yeşil alana ve deprem toplanma alanlarına ihtiyacı olduğunu, Bakanlığın bu haklı talebi karşılaması gerektiğini ve iddia edildiği gibi bir imar izni verildiyse iptal edilmesi gerektiğini belitti.

Depreme hazırlığının rezidanslara izin vererek yapılamayacağını ifade eden Avşar, “Yıllardan beri tartışmalı alan olma özelliğini koruyan Şişli Kaptanpaşa Mahallesi 10619 ada, 3 parsel; ilçe sakinleri, kent konseyi, ilgili meslek odaları ve Belediyenin kamu yararı gözeten itirazlarına rağmen yeniden gündeme gelmiş ve 30 ile 27 katlı olacak şekilde 2 blok halinde rezidans, alışveriş merkezi olarak imar kararının verildiği iddia edilmektedir.” dedi.

Avşar, “Söz konusu alan 2021 Ocak ayında rezerv alan ilan edilmiş, itirazlar sonucu İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından bakanlığın rezerv alan kararı iptal edilmiştir. Yine konuya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, söz konusu arazinin yeni bir yerleşim alanı olarak kullanılamayacağını, davaya konu işlemin şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve afet riski altındaki alanların dönüştürülmesini de kapsayan 6306 sayılı kanuna uygun olmadığını belirtmiştir. Bütün bu değerlendirmelere ve karara rağmen, arazi 8 Ağustos 2022’de ikinci kez rezerv yapı alanı ilan edilmiştir.” şeklinde konuştu.

“Nüfus artışı ve trafik sorunundan başka bir şey katmayacak rezidanslara değil, deprem toplanma ve yeşil alanlara ihtiyaç var”

Avşar, ilçenin 276 bin 528 yerleşik nüfusa ve konumu itibariyle yoğun iş sirkülasyonuna sahip olduğunu, nüfus yoğunluğu yüksek, trafik problemi ve park sorunu en çok hissedilen ilçe olduğunu bunula birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4 m2 civarında ve İstanbul ortalamasının altında kaldığını söyledi.

Avşar, “İlçe sakinleri ve kent konseyinin söz konusu alanın ilçede az sayıdaki yeşil alanlardan biri olması ve kamuoyu yararına halkın talepleri doğrultusunda sosyal donatı alanı ve ilçenin nefes alabileceği bir yer olarak düzenlenmesi konusunda ısrarlı ve haklı talepleri bulunmaktadır. Aksi takdirde ilçenin yeni yapılaşmaya ihtiyacı olmadığı gibi, yüksek yapıların ekolojik dengeleri ve kültürel yapıyı bozduğunu, yapılacak rezidansların yabancılar tarafından tercih edileceği, ilçeye nüfus artış ve trafik sorunundan başka bir şey katmayacağını dolaysıyla rezidans değil deprem toplanma ve yeşil alana ihtiyaç olduğu ifade edilmekteler.” diye konuştu.

“Plan şehircilik ilkelerine aykırı düzenlenmiş ve mahkemece iptal edilmiştir”

Avşar, “İlgili meslek odaları tarafından söz konusu planda şehircilik ilkelerine aykırı bir düzenleme yapılmış olduğu, planın mahkemece iptal edilmiş olduğu ve şu an orada yapılabilecek kat sayısı henüz belli olmadığını ve en güncel bilgiye göre proje planının iptal durumda olduğunu, henüz yeni bir kararın çıkmadığını ifade edilmektedir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İlçe belediyesinin aktardığı bilgiye göre 2018’de alınan inşaat ruhsatında ne fonksiyona ne de kat sayısına ilişkin herhangi bir bilgi olmadığını aktaran Avşar, içeriği bu kadar belirsiz olan bir inşaat ruhsatı olamayacağını ifade etti.

Avşar, Sayıştay’ın denetim raporundaki bulgulara değinerek şu açıklamalarda bulundu:

“Sayıştay’ın 2022 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim raporunda yer alan ‘Bina yükseklikleri belirlenmeyen imar planlarının bulunduğu, Bakanlığın, imar planlarındaki bina yüksekliklerini ilgili idareler tarafından belirlenip belirlemediğini takip etmediği ve imar planı değişikliği yapmak suretiyle bina yüksekliklerini belirlemediği tespit edilmiştir.’, şeklindeki bulgu da bu durumu destekler niteliktedir.”

“Sayın Cumhurbaşkanı ‘Biz bu şehre ihanet ettik’ dedi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yer veren Avşar,  “2017 yılında bir şurada yaptığı konuşmasında ‘40 kat, 100 kat binalar yapmak sizi medeni yapmıyor ama biz de bu tuzağın içine düştük. İstanbul gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum.’ diyerek, yatay mimariye dikkat çekmiş ve mevcut yapı pratiklerini eleştirmiştir.” diyerek hatırlatmada bulundu.

Avşar’ın Bakan Özhaseki’ye sorduğu sorular şu şekilde:

İstanbul’un Göbeğinde 27 Ve 30 Katlı Rezidanslara Yapım İzni Veren İmar Kararını Çıkardınız Mı?

İddia edildiği üzere Bakanlığınız tarafından verilen 27 ve 30 katlı 2 bloktan oluşan rezidans ve iş merkezi imar kararı bulunmakta mıdır? Şayet böyle bir kararınız varsa mahkeme kararları, bilirkişi raporları, şehir sakinleri ve ilgili meslek odalarının talep ve itirazları değerlendirildi mi? Bu talep ve itirazlara karşı bir açıklamanız olacak mıdır?

ÇED Raporu Yapıldı Mı?

Söz konusu projenin ÇED raporu (Çevre Etki Değerlendirme Raporu) yapıldı mı? İlçeye getirmesi muhtemel yeni nüfus artışı, trafik ve otopark sorunu ve altyapı problemleri açısından etkileri değerlendirildi mi?

6306 Sayılı Kanun Hükümleri İle Örtüşüyor Mu?

Rezerv alan kararı ile yapılması planlanan rezidans projesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi kanun hükümleri açısından değerlendirildi mi? Söz konusu kanun hükümleri ile ne derece örtüşmektedir?

Kamu Yararına Bir Tasarrufta Bulunacak Mısınız?

Bilirkişi raporu, ilgili mevzuat hükümleri, mahkeme kararları, Sayıştay bulguları ve siyasi beyanların yanında; şehir sakinlerinin, kent konseyinin, ilgili meslek odalarının talebi olduğu üzere söz konusu alanın yeşil alan fonksiyonun korunması ve kamu yararına açılması hususunda bir planınız var mıdır? Kamu yararına bir tasarrufta bulunacak mısınız?

İlçede Deprem Hazırlıkları Kapsamında Neler Yapılmaktadır?

Bu kadar yoğun ve sıkışık bir nüfus popülasyonuna sahip ilçe de muhtemel bir İstanbul depremine karşı yeterli deprem toplanma alanları başta olmak üzere deprem tahliye koridorları, konut stoku risk analizi, uzun ve orta vadeli dönüşüm planı vb. hazırlıklar yapılmış mıdır?

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Karatutlu: “Kahramanmaraş, yerel seçimlerde çantada keklik değildir’’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

19-01-2024