DEVA Partili Avşar; “Seçimde kamu kaynaklarını partiye seferber eden iktidar, bugün tasarruf tedbirleri açıklıyor”

14-05-2024
DEVA Partili Avşar; “Seçimde kamu kaynaklarını partiye seferber eden iktidar, bugün tasarruf tedbirleri açıklıyor”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, hükümetin açıkladığı kamu tasarruf tedbirlerini seçim sürecinde yapılan fahiş harcamalar bağlamında eleştirerek yerel seçim kampanyasında hangi mevzuat hükümlerine göre, ne kadar personel çalıştırıldığını, kamu kurumlarından ne kadar harcama yapıldığını ve kamuya ait araç gereçlerin kullanılıp kullanılmadığını verdiği yazılı soru önergesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sordu.

“Bugün açıklanan tasarruf tedbirleri mevcut israfın alsa alsa ancak köpüğünü alır. Esas karadelikler olduğu yerde duruyor”

Açıklanan kamu tasarruf tedbirlerine değinen Avşar; “Bugün açıklanan tasarruf tedbirleri mevcut israfın alsa alsa ancak köpüğünü alır. Esas karadelik kamu özel iş birliklerine, israf ve yolsuzluğun kaynağı kamu ihale yasasına, varlık fonu gibi paralel hazine uygulamalarına, saray, köşk ve uçak saltanatına yönelik adımları maalesef göremiyoruz.”, şeklinde konuştu.

“Yine de bir yerden başlamak gerek diyerek tasarrufun her türlüsünü destekliyoruz.”, diyen Avşar; “Seçim öncesi Türkiye kapı kapı dolaşılıp para istenilen bir ekonomik süreçten geçerken, insanlarımız açlık ve yoksulluk sınırında yaşarken, emekliye, işçiye 3 kuruş çok görülürken, seçim kampanyasında Türkiye’nin dört bir yanında kamu kaynaklarının partiye nasıl seferber edildiğine hep birlikte şahit olduk.”, dedi.

Bu kapsamda ilgili kamu mevzuat hükümlerini de hatırlatan Avşar, kamu personeli ve mali yönetim mevzuatı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu düzenlendiğini ifade etti ve ilgili kanun hükümlerine değindi.

Avşar; “Bu kanunlarda;

“Devlet memurları, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar”

 • 657 s. Kanunu madde 7: -Tarafsızlık ve devlete bağlılık-Devlet memurları…. kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken…. hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.”

“Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar”

 • 657 s. Kanunu madde 16: -Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi- “Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar.” 

“5018 s. Kanunun amacı; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak ve mali kontrolü düzenlemektir” 

 • 5018 s. Kanunu madde 1: -Amaç- “Bu kanunun amacı, ….. kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere,….. mali kontrolü düzenlemektir.”
 • 5018 s. Kanunu madde 8: -Hesap verme sorumluluğu- “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.”

“Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir”

 • 5018 s. Kanunu madde 13: -Bütçe ilkeleri- c) Bütçeler kalkınma planı ve programlarda yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde, idarelerin stratejik planları ile performans ölçütlerine ve fayda-maliyet analizine göre hazırlanır, uygulanır ve kontrol edilir. h) Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esastır. j) Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez. o) Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir.” şeklinde düzenleyici ve denetleyici hükümlere yer verildiğini”, sözlerine ekledi.

Avşar; “Şimdi tamda tasarruf tedbirleri açıklanmışken, hangi mevzuat hükümlerine göre, nerelerde, ne kadar harcama yapıldığını, devlet memurlarının nasıl çalıştırıldığını, araç ve gereçlerin görev mahallinden alınıp alınmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a yazı soru önergesiyle soruyorum.”, dedi.

“Kaç devlet memuru, hangi mevzuat hükümlerine göre ve kaç gün çalıştırılmıştır?”

Avşar; “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kampanyası sürecinde Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar bünyesinde görevli kaç devlet memuru, hangi mevzuat hükümlerine göre, kaç gün çalıştırılmıştır? Bu süreçte kanuni yükümlülükleri olan görev ve sorumluluklarını yerine getirememeleri dolayısıyla aksayan iş ve işlemler var mıdır ve dolayısıyla kamu zararı oluşmuş mudur?”, dedi.

“Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara tahsis edilen bütçeden seçim harcaması yapılmış mıdır?”

Seçim harcamalarına değine Avşar; “Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıkların mevzuat gereği görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için kendilerine tahsis edilen bütçelerinden seçim kampanyasında harcama yapılmış mıdır? Şayet yapıldıysa hangi mevzuat hükümlerine göre ve ne kadar harcama yapılmıştır? Bu harcamaların, kurumların bütçe denkliğine etkisi nedir?”, şeklinde soru yöneltti.

“Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıkların hizmetlerine tahsis edilen araç gereçler kullanılmış mıdır?”

Bir başka soruda araç-gereç kullanımını hatırlatan Avşar; “Kampanya sürecinde Cumhurbaşkanlığı veya bakanlıkların hizmetlerine tahsis edilen araç gereçler kullanılmış mıdır? Şayet kullanıldıysa hangi mevzuat hükümlerine göre, hangi araç gereçler (cinsi, markası, kullanım alanı vb.) ve kadar kullanılmıştır?“, şeklinde ifadeler kullandı.

“İktidarın bu konudaki samimiyetini zaman gösterecek” 

 Avşar sözlerini “Bakalım iktidar; ‘Geçmişe sünger çekelim bundan sonra tasarruf yapalım’ anlayışıyla mı bu konuya yaklaşacak yoksa ekonomik durumun bu hale gelmesine yol açan kamu kaynaklarını har vurup harman savurulduğu süreci kabul mü edecek? bakıp göreceğiz.”, şeklinde tamamladı.

 

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Karal, kamuda tasarruf paketini değerlendirdi: “Bugüne kadar ki savurganlığın ikrarı olmuş”

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


          

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

14-05-2024