DEVA Partili Esen’den Bakan Yerlikaya’ya İSMEP Soruları: “İSMEP'in hayata geçirilmesiyle İstanbul'un sismik riski hangi ölçüde azaltılmıştır?”

17-08-2023
DEVA Partili Esen’den Bakan Yerlikaya’ya İSMEP Soruları: “İSMEP'in hayata geçirilmesiyle İstanbul'un sismik riski hangi ölçüde azaltılmıştır?”

DEVA Partili Milletvekili Elif Esen, olası İstanbul depremine karşı hazırlıklı olunması amacıyla hayata geçirilen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi (İSMEP) ile ilgili belirsizlikleri Meclis gündemine taşıdı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen, coğrafi konumu ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın konumu nedeniyle yüksek deprem riski taşıyan İstanbul’da meydana gelecek olası bir depreme karşı yapısal anlamda güçlendirilme ve acil durum hazırlıklarının en üst düzeye çıkartılması amacıyla ülkemizde uygulanan ilk risk azaltma projesi olan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi (İSMEP) ile ilgili açıklığa kavuşmayan bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu.

 “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıcı etkileri halen tam anlamıyla çözümlenmemiş iken olası büyük İstanbul depremi ile ilgili hazırlıkların belirsizliği kamuoyunda soru işaretleri oluşturmaktadır” ifadelerini kullanan Esen, verdiği soru önergesi kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları sordu:

‘İSMEP'in başarılarını için hangi göstergeler kullanılmaktadır?’

 1. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi (İSMEP), İstanbul'un olası deprem afetine karşı nasıl bir yaklaşım sunmaktadır?
 2. Projenin "Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması" bileşeni altında hangi adımlar atılmaktadır? Acil durum haberleşme sistemleri ve bilgi yönetim sistemlerinin kurulması gibi konularda planlanan ve gerçekleştirilen önemli faaliyetler nelerdir?
 3. "Öncelikli Kamu Binaları için Sismik Riskin Azaltılması" bileşeni kapsamında, hangi kamu binaları öncelikli olarak güçlendirilecek veya yeniden yapılacaktır? Ayrıca, kültürel ve tarihi miras kapsamındaki binaların sismik risk değerlendirmesi ve güçlendirme projeleri nasıl planlanmaktadır?
 4. "İmar ve Yapı Mevzuatının Uygulanması" bileşeni altında, projenin amacı doğrultusunda belediyelerin imar mevzuatı uygulamalarında karşılaştığı sorunlar nasıl tespit edilecektir? İmar mevzuatına uyumlu yapılaşmanın önemini vurgulayan çalışmalar nelerdir?
 5. İSMEP'in hayata geçirilmesiyle İstanbul'un sismik riski hangi ölçüde azaltılmıştır? Bu projenin İstanbul'da yaşanabilecek bir depremin olumsuz etkilerini ne kadar minimize edebileceği hakkında bilgi verilebilir mi?
 6. Proje kapsamında halkın afetlere ve acil durumlara karşı bilinçlendirilmesi ve eğitimi nasıl planlanmaktadır? Hangi yöntemler ve kampanyalar bu bilinçlendirme faaliyetlerinde kullanılacaktır?
 7. İSMEP’in ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen benzer projelere olan katkıları nelerdir? Projede geliştirilen yöntemler ve uygulamalar, diğer şehirler veya ülkeler için örnek teşkil edebilecek nitelikte midir?
 8. İSMEP'in maliyeti ve finansmanı hakkında bilgi alabilir miyiz? Projenin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilirliği için nasıl bir bütçe planlaması yapılmıştır?
 9. İSMEP'in başarılarını ölçmek ve değerlendirmek için hangi göstergeler veya performans ölçütleri kullanılmaktadır? Projenin gelecekteki etkinliğini değerlendirmek için nasıl bir izleme ve değerlendirme süreci planlanmıştır?
 10. İstanbul'daki 12000 kamu binasının hangi türleri İSMEP projesi kapsamında güçlendirilmektedir? (Okullar, hastaneler, idari binalar, alt yapı, kültür varlıkları vb.)
 11. İSMEP projesi çerçevesinde güçlendirilmesi hedeflenen 840 kamu binasının belirlenmesinde hangi kriterler kullanılmaktadır?
 12. Toplamda güçlendirilmesi gereken 3600 kamu binasının seçimi nasıl gerçekleştirilmiştir? Seçimde hangi veri kaynakları ve yöntemler kullanılmıştır?
 13. 2006 yılından bu yana sadece %1 civarında güçlendirilmiş kamu binası bulunduğu verisi göz önüne alındığında, güçlendirme çalışmalarının hızlandırılması için ne gibi somut adımlar atılacaktır?
 14. İSMEP projesi, güçlendirilmesi gereken kamu binalarının tespiti ve önceliklendirilmesinde hangi ulusal ve uluslararası deprem risk analizleri ve veri kaynaklarını kullanmaktadır?
 15. Proje kapsamında güçlendirilmesi planlanan kamu binaları arasında deprem riski en yüksek olanlar hangileridir ve bu binaların ne tür özellikleri dikkate alınmıştır?
 16. İSMEP projesi, güçlendirme çalışmalarının etkisini ve faydasını ölçmek için hangi veri toplama ve izleme yöntemlerini kullanmaktadır?
 17. Kamu binalarının güçlendirilmesine yönelik olarak İSMEP projelerine daha fazla kaynak tahsisi yapılması gerektiğinin veri temelli dayanağı nedir? Hangi analizler bu gerekliliği ortaya koymaktadır?
 18. İSMEP projesi, güçlendirme çalışmalarının toplumun genel güvenliğine ve ekonomik etkilerine etkisini değerlendirmek için hangi veri setleri ve ekonomik analizler kullanmaktadır?
 19. İSMEP projesi, kamu binalarının güçlendirilmesi ile ilgili alınan kararların ve yapılan yatırımların toplam afet riskine olan etkisini değerlendirmek üzere hangi modelleme ve senaryo analizlerini kullanmaktadır?

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Karal: “Marmara Depremi’nden gereken ders alınmış olsaydı Kahramanmaraş depremleri bu kadar canımızı yakmayacaktı”

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


          

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

17-08-2023