DEVA Partisi ‘DEVA Kadında‘ dedi

05-03-2021
DEVA Partisi ‘DEVA Kadında‘ dedi

Demokrasi ve Atılım Partisi tarafından düzenlenen ‘DEVA Kadında Zirvesi’ Ankara’da yapıldı. Kadının insan haklarının, toplumsal refahtaki etkisinin, kadının yeni dönemdeki kurucu rolünün bütün yönleriyle ele alındığı etkinlikte DEVA Partisi’nin kadının güçlendirilmesi için benimseyeceği ve uygulamaya koyacağı politikalar açıklandı. 

Demokrasi ve Atılım Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından kadının insan haklarını, toplumsal refahtaki etkisini ve kadının yeni dönemdeki kurucu rolünü konuşmak üzere düzenlenen “DEVA Kadında Zirvesi” Ankara’da yapıldı. Toplantıda bu konuların ele alındığı oturumlar gerçekleşirken hayatın farklı alanlarından rol model kadınlar kendi hikâyelerini anlattı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, “Kadınların sorunlarına katılımcı, kapsayıcı, istişare ve ortak akla dayalı çalışmalar ve projelerle eğileceklerini” ifade ederek, bu zirvenin bu yaklaşıma bir örnek oluşturduğunu, kapsamlı bir program hazırlandığını kaydetti. 

Ali Babacan: ’Yüzde 35 cinsiyet kotası uyguluyoruz’

Esen’in ardından konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ”ekonomik dar boğazdan ve politik sıkışmışlıktan ancak kadınların aklı ve emeğiyle kurtulabiliriz” vurgusu yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Karar mekanizmalarındaki çeşitlilik başarıyı artırıyor. Yeni bir siyasi kültürü, farklı bakış açıları kazanmış kesimler beraber inşa edebilir. Kadınların siyasete katkısı, yeni siyasi kültürün mihenk taşıdır. Siyasetin, kadınların nezaket diline ihtiyacı var. Müzakereci ve uzlaşmacı yaklaşımına ihtiyacı var. Kadınların ötekileştirilenlerle empati kurma yeteneğine ihtiyacı var.”

Ali Babacan, DEVA Partisi’nde %35 cinsiyet kotası uygulandığını belirterek, şunları ekledi: “Biz kadınları ana kademelerin ‘yardımcı güçleri’ ya da seçimden seçime sahaya sürülecek ‘yedek kuvvetler’ olarak görmüyoruz. Yeni bir siyasi kültür için kadınlarla her kademede yan yana çalışıyoruz. Bu yüzden ‘kadınlar kolu’ kurmadık. Bütün parti organlarında yüksek cinsiyet kotaları koyduk. Pariteyi sağlamayı hedefliyoruz.”

DEVA Kadında Zirvesi kapsamında üç oturum yapıldı.

‘İstanbul Sözleşmesi’ uygulansın

DEVA Partisi GMYK Üyesi Evrim Rızvanoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen “Kadının İnsan Hakları” başlıklı birinci oturuma konuşmacı olarak DEVA Partisi GMYK Üyesi Gülçin Avşar, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hidayet Şefkatli Tuksal, Siyasi ve Hukuki Danışman Nesibe Kırış ve DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu katıldı. Konuşmacılar insan hakları alanında başta şiddet olmak üzere kadınların karşı karşıya kaldıkları sorunları ve çözüm yollarını kapsamlı bir şekilde ele aldılar.

Oturumda DEVA Partisi’nin fiziksel, ekonomik ve duygusal şiddet başta olmak üzere her tür şiddetle mücadele edeceği vurgulandı. Bu kapsamda DEVA Partisi “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikaları” başlıkları altında dört temel başlıkta çözüm üretecek ve kadınları koruyacak düzenlemeleri hızla hayata geçirecek. Oturumda ayrıca İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik yükümlülüklerin ve 6284 sayılı kanunun etkili biçimde uygulanmasının sağlanacağı ifade edildi.

‘Ülkemiz kadınının umudu olacağız’

İkinci oturumda “Toplumsal Refahta Kadın Etkisi” ele alındı. DEVA Partisi İstanbul Kadın Çalışmaları Başkanı Bahar Kayserilioğlu moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Öznur Sevme konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda kadınların ekonomik hayattaki rolü, burada karşılaştıkları sorunlar ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma potansiyeline yapabilecekleri katkılar üzerinde duruldu. DEVA Partisi’nin getireceği çözümler aktarıldı.

Oturumda DEVA Partisi’nin Türkiye’de kadınların umudu olacağı, kadını toplumdan ayrıştıran zihniyetle mücadele edeceği, kadının her alanda ve özellikle karar mekanizmalarında yer alması için önünü açacak politikalar geliştireceği belirtildi. DEVA Partisi’nin kadınların ekonomik alandaki varlığını artırmak için uygulayacağı politikalar sıralandı. Bunlar arasında eşit işe eşit ücret, parite ve kota uygulamalarıyla çalışma hayatının dengelenmesi; esnek ve saat bazlı yeni iş modelleri ile kadını çalışma hayatında hak kayıplarına uğramadan istihdamda tutmak; nitelikli, uygun fiyatlı, ev ya da iş yerine yakın kreş bakım desteği sağlanması; işe alımlarda ve işten çıkarmada cinsiyetin neden gösterilmesinin engellenmesi, kadın girişimcilerin şirket kurarken ve işlerini büyütürken finansal kaynaklara ve pazara erişimlerinin desteklenmesi; kadınların finansal ve yasal hakları ile ilgili okuryazarlığının arttırılması gibi politikalar yer alıyor.

‘Kadın liderlerle daha iyi sonuçlar alınıyor’

Moderatörlüğünü DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Meltem Gürler’in üstlendiği “Yeni Dönemde Yeni Zihniyet İhtiyacı Kadının Kurucu Rolü” başlıklı üçüncü oturuma ise DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Yasemin Bilgel, Deva Partisi İstanbul Sağlık İşleri Başkanı Habibe Zorlu ve DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın katıldı. Konuşmacılar Türkiye’nin önünde uzanan yeni dönemde gereken zihniyet değişikliği ve kadınların ekonomide, sosyal hayatta ve siyasette oynaması gereken hayati rol üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Bu oturumda fırsatlar ve olası tehditler değerlendirildi. Konuşmacılar iklim krizinin en çok kadınları etkilediğini ve kadınların hayatını ve koşullarını düzelten, onların üretime katılmalarını sağlayan çözümlerle çok daha etkin biçimde iklim krizi ile mücadele edebileceğini hatırlattı. Ayrıca kadınların psikolojik dayanıklılığına dikkat çekildi ve bunun kriz ortamlarında özellikle çok işe yaradığı, pandemi döneminde kadın liderlerin başta olduğu ülkelerde daha iyi sonuçlar alındığı vurgulandı. Oturumda ayrıca yeni dönemde kadınları da kapsayan; eğitimde, üretimde, karar mekanizmalarında eşitlikçi biçimde onlara yer veren; teknolojiye ve finansa erişim kanallarını açan bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu ifade edildi. Son olarak, her şeyin temelinde farkındalığın yer aldığı vurgulandı ve bir şeyler yapabilmek için öncelikle durumun farkında olmak gerektiğinin altı çizildi.

Rol model kadınlar hikâyelerini paylaştı

DEVA Kadında Zirvesi’nde DEVA Partisi Hatay Kadın Çalışmaları Başkanı Ayşe Karaca, Eğitmen & Yaşam Koçu Dinçel Laçin, Bolu Kırsal Eko Turizm Organizatörü Bedriye Berber Engin, DEVA Partisi Edirne Kadın Çalışmaları Başkanı Ayşe Avşar, Çiftçi Saadet Özsoy ve Sosyal Girişimci Şahadet Çitil yaptıkları çalışmaları ve süreç içinde yaşadıklarını anlattılar, hikâyelerini katılımcılarla paylaştılar.

 

SONRAKİ HABER

Babacan‘dan hükûmete Merkez Bankası çıkışı: ‘Mirasyediler kâr açıklıyor’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

05-03-2021