DEVA Partisi, engelli öğrencilerin yaşadığı sorunları Melis’e taşıdı: ‘Engelli öğrencilerin ayrımcılığa uğramama hakları karşılanmalıdır’

07-10-2022
DEVA Partisi, engelli öğrencilerin yaşadığı sorunları Melis’e taşıdı: ‘Engelli öğrencilerin ayrımcılığa uğramama hakları karşılanmalıdır’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, engelli öğrencilerin sorunları hakkında TBMM’ye verdiği soru önergesinde; engelli öğrencilerin eğitim hizmetlerinden yararlanırken büyük sıkıntılar yaşandığına, engelli öğrencilerin sosyal uyum, öğretmenlerden özel ilgi ihtiyacı ve ayrımcılığa uğramama haklarının karşılanmadığına dikkat çekerek, fiziksel engelli öğrenciler için okulların fiziki imkanlarının ihtiyaca uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

‘Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararına rağmen engelli çocuklara ilişkin sorunlar devam ediyor’

Yeneroğlu, Erhan Süzgün’ün, fiziksel engelli olan çocuğunun ayrımcılığa uğradığı, okulda gerekli donanımın bulunmadığı ve öğretmenler dâhil okul personelinin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olumsuz tutum sahibi olduğu gerekçesiyle TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı başvuruya değindi. Başvuruya ilişkin olarak, 18/04/2019 tarihinde KDK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki kararda, başvurucunun haklı bulunduğunu ve gerekli çalışmaların belirli bir program dahilinde tamamlanması hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verildiğini hatırlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiye kararına rağmen ilk ve orta öğretimde engelli çocuklara ilişkin sorunların halen devam ettiğinin başvurucu Erhan Süzgün tarafından kendisine bildirildiğini söyleyen Yeneroğlu, konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e şu soruları sordu:

‘Engelli öğrencilerin okullara gidip gelmesinin teminen hangi tedbirler alınmıştır?’

1- Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul ortaokul ve liselerde eğitim gören engelli öğrenci sayısı kaçtır?

2- Engelli öğrencilerin bulunduğu okulların kaçında asansör, engelli tuvaleti, oyun veya dinlenme alanı ve rampa vardır?

3- Engelli öğrencilerin okullara gidip gelmesinin teminen hangi tedbirler alınmıştır? Engelli öğrenciler okullara hangi vasıtalarla taşınmaktadır? Bu öğrencilerin servislere bindirilip indirilmesinde kullanılmak üzere servislerin kaçında engelli lifti/rampası bulunmaktadır?

4- Millî Eğitim Bakanlığı kayıtlarında yatağa bağımlı ve engelli kaç öğrenci bulunmaktadır? Bu öğrencilerin eğitimleri nasıl sağlanmaktadır? Okul çağında kaç engelli çocuk bulunmaktadır? Bunlardan kaçı okula gitmemektedir?

‘MEB bütçesinden okullardaki fiziki şartların iyileştirilmesi için ne kadar ayrılmıştır?’

5- Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda fiziki şartlarının iyileştirilmesi için engelli aileleri ve diğer velilerden bağış adı altında para toplanmakta mıdır? Okul Aile Birlikleri vasıtasıyla öğrencilerin kitap ve diğer gereksinimleri için bağış adı altında para talep edilmekte midir?

6- Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden ilkokul, ortaokul ve liselere, okullardaki fiziki şartların iyileştirilmesi için ne kadarlık bir bütçe ayrılmıştır? Bu bütçenin ne kadarlık kısmı engelli öğrencilerin üstün yararı gözetilerek kullanılmıştır ve bu bütçeyle neler yapılmıştır?

‘Millî Eğitim Bakanlığı’nca, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen tavsiye kararına uyulmuş mudur?’

7- Millî Eğitim Bakanlığı’nca, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen tavsiye kararına uyulmuş mudur? Kamu Denetçiliği Kurumu kararının 3 numaralı kararı gereği “başta öğretmenlerin ve idarecilerin olumsuz tutum ve davranışlarını değiştirmeye, bu alanda onları desteklemeye ve zihniyet dönüşümünü sağlamaya yönelik olmak üzere, yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda tespit edilecek sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut eksiklikleri ve uygulama aksaklıklarını giderecek çözüm önerileri oluşturularak en kısa sürede uygulanmaya başlanması,…” tavsiye kararına ilişkin Bakanlıkça hangi sorunlar tespit edilmiştir ve bu sorunlara yönelik hangi çözümler üretilmiştir?

8- KDK kararında (3.3) belirtildiği üzere 2018/2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Eğitim Bilimleri Fakültelerinde uygulanmaya başlanan yeni öğretmenlik lisans programlarında bulunan öğretmen adaylarının konuyla ilgili farkındalıkları ve yeterliliklerinin artırmak amacıyla özel eğitim ve kaynaştırma dersi ile kapsayıcı eğitim dersinin bütün öğretmenlik programlarında zorunlu dersler kapsamında yer almaya ifade edilmiştir. 2018 yılı öncesinde mezun olan ve atanan öğretmenlerin kaçı bu dersleri almıştır? Bu dersi almayan öğretmenlere yönelik kaç adet ve hangi sıklıkla hizmet içi eğitim programı yapılmıştır?

9- Bu hizmet içi eğitim programları ve seminerlere kaç öğretmen ve idareci katılmıştır? Hizmet içi eğitim seminerleri ve programları neticesinde eğitim kurumlarındaki engelli çocuk ve ailelerine yönelik ayrımcılığa ilişkin başka hangi önlemler alınmıştır?

10- Eğitim Fakültelerinde, “olumsuz tutum ve davranışlarını değiştirmeye, bu alanda onları desteklemeye ve zihniyet dönüşümünü sağlamaya yönelik “müfredata hangi dersler eklenmiştir? Bu derslerden kaçı zorunlu, kaçı seçmelidir?

‘Zihinsel engelli ve anlama güçlüğü olan öğrencileri için özel yardımcı eğitim materyalleri mevcut mudur?’

11- Zihinsel engelli ve anlama güçlüğü olan öğrencilerimizin müfredatı daha iyi öğrenip kavrayabilmesi ve eğitimlerini üniversite aşamasına kadar sürdürebilmesi için onlara özel yardımcı eğitim materyalleri mevcut mudur?

12- Zihinsel engelli bireylerin eğitimleri eğitim öğretimin hangi kademesine kadar devam etmektedir? İstatistiki bilgiler mevcut mudur? Öğrencilerin lise ve üniversiteye devam oranı nedir?

 

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Bilgiç Dışişleri Bakanlığı’nı uyardı: ‘Mısır’ı ve Libya’daki Temsilciler Meclisi’ni ikna etmezseniz, Yunanistan’a istismar imkânı tanırsınız’

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

07-10-2022