DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: “Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli”

07-06-2024
DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: “Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli”

DEVA Partisi Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararını ele alarak, gündemi değerlendirdi. Şahin, “Çıkarmış olduğu KHK’ların bile Anayasa’ya uygun olmadığı ve mevcut Anayasa’ya uygun hareket etmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi’nin kararı neticesinde TBMM, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli ve bugün itibariyle başlayan 12 aylık sürede gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.” dedi.

DEVA Partisi Sözcüsü ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM’de konuştu.

“KHK’ların Anayasa’ya uygunluk denetimi, kanunların denetiminden farklıdır”

Şahin, “7142 sayılı Kanun’un genel gerekçesinde de Anayasa’da yapılan değişiklikle parlamenter hükûmet sistemi yerine Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçildiğinden yeni hükûmet sistemine geçiş için yapılan değişikliklerin ilgili kanunlarda bazı düzenlemelerin yapılmasını gerekli hâle getirdiği belirtilmiş, bu kapsamda çıkarılacak KHK ile Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin gerektirdiği düzenlemelerin yapılmasının öngörüldüğü ifade edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“KHK’lar; konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayandıkları yetki kanununa hem de Anayasa’ya uygun olmak zorundadır”

Bu çerçevede Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve KHK’larda değişiklik yapılması için 703 sayılı KHK çıkarıldı diyen Şahin, sözlerini söyle sürdürdü:

“Anayasa Mahkemesi, 16 Nisan 2017 referandumuyla hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum sağlanması amacıyla çıkarılan 703 sayılı KHK ile bazı kanun ve KHK’larda yapılan değişikliklerin Anayasa değişikliğine uyumun gereği olmadıkları, içerik yönünden Anayasa’ya aykırı oldukları veya KHK’larla düzenlenmesi yasaklanan konuları içermesi gibi Anayasa’ya aykırılık gerekçeleriyle iptal etti. KHK’ların Anayasa’ya uygunluk denetimi, kanunların denetiminden farklıdır. Anayasa’nın 11. maddesinde “Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” denilmektedir. Bu nedenle kanunların denetiminde, onların yalnızca Anayasa kurallarına uygun olup olmadığı tespit edilir. KHK’lar ise konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayandıkları yetki kanununa hem de Anayasa’ya uygun olmak zorundadır.”

Kamuoyuna yansıyan Anayasa Mahkemesi’nin bu kararını sıralayan Şahin;

-Rektörlerin ve Merkez Bankası Başkanının atanması hakkındaki düzenlemeler,

* Adalet Bakan yardımcısının Hakimler ve Savcılar Kurulunda doğal üye olması,

-Adalet müfettişleri, valilerin ve yardımcılarının atanması, Sayıştay Başsavcısı'nın atanması,

* Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yapısı, Kamu İhale Kurumu'nun üyelerinin atanması,

-Subayların rütbelerdeki normal bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilmesi ya da kısaltılabilmesi,

* 112 acil çağrı merkezinin asılsız kullanılması,

-TRT'ye bedelsiz taşınmazların devredilmesi, TRT'nin özel şirket kurmasının Kamu İhale Kanunundan istisna tutulması,

* Varlık yönetim şirketlerine tanınan süresiz harç muafiyeti,

-RTÜK'ün şirket kurması gibi toplam 200’den fazla hüküm iptal edildi.

Yukarıdaki maddelere dikkat çekti.

“Anayasa Mahkemesinin iptal kararı görüldüğü üzere, ne uyum sağlama amacıyla ne de Anayasa’yla bağdaşmıyor”

Şahin, “Anayasa Mahkemesi iptal kararlarına düzenleme süresi tanıyarak büyük çoğunluğunun 12 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.” diyerek, “Anayasa Mahkemesinin iptal kararıyla da görüldüğü üzere 703 sayılı KHK’nin birçok hükmü, ne Anayasa Değişikliklerine uyum sağlama amacıyla, ne de Anayasa’yla bağdaşmıyor. Mahkeme bunu gerekçelendirirken genel olarak esastan çok usule ilişkin değerlendirmeler yapmıştır. Gerekçelerde özetle; KHK ile düzenlenemeyecek yasak alana dokunulduğu, KHK çıkarma yetkisinin amacı ve kapsamı dışına çıkıldığı veya Yetki Kanunu kapsamı dışında düzenlemeler yapıldığının altı çizilmiştir.” ifadelerini kullandı.

“Var olanı uygulamayan bir iktidarın yenisini talep etme hakkı olabilir mi?”

DEVA Partisi Sözcüsü Şahin açıklamasını, “Çıkarmış olduğu KHK’ların bile Anayasa’ya uygun olmadığı ve mevcut Anayasa’ya uygun hareket etmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Yetmezmiş gibi yeni anayasa talep etmektedirler. Var olanı uygulamayan bir iktidarın yenisini talep etme hakkı olabilir mi?” diye sorarak bitirdi.

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Esen Adalet Bakanı Tunç’a seslendi: “Bir ay önce girebildiğimiz cezaevlerine Bakan izni olmadan giremiyoruz”

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

07-06-2024