DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: “YSK kararının belediye seçimlerine girecek kişilerin önünü kesme maksatlı olduğu gözükmektedir”

18-01-2024
DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: “YSK kararının belediye seçimlerine girecek kişilerin önünü kesme maksatlı olduğu gözükmektedir”

DEVA Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, TBMM’de YSK’nın, KHK’lıların adaylığı ile ilgili vermiş olduğu karar ve HSK’nın dün gerçekleştirdiği Yargıtay Üyeleri Seçimine dair bir basın toplantısı düzenledi.

Anayasa’nın seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma haklarını düzenleyen 67. maddesini hatırlatan Şahin, “Mevzuatımızda, gerek mahalli idareler, gerekse milletvekili seçimine ilişkin kanunda, kanun hükmünde kararnameyle kamu görevinden çıkarılan ancak hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmayanların seçime katılamayacaklarına dair herhangi bir düzenleme yoktur.” dedi.

Parti Sözcüsü İdris Şahin’in açıklamaları şu şekilde:

“Yüksek Seçim Kurulu, önümüzdeki mahalli idareler seçiminde, yukarıdaki yasal düzenlemeleri görmezden gelerek; “olağanüstü hal kapsamında terör örgütleri veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan kamu kurum ve kuruluşundan çıkarılanlar, ilişiği kesilenler, sözleşmesi feshedilenler, öğrencilikle ilişiği kesilenler, rütbeleri geri alınanların, aday olabilmeleri için kamuda istihdam edilmesinin yasaklandığına ilişkin hükmün, tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalktığını gösterir meslek veya göreve iade, rütbe ya da öğrenciliklerin iadesi gibi karar, kanun hükmünde kararname veya kanunun ilgili metninin, onaylı olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu kararının veya onaylı mahkeme kararının bir örneğini sunmaları gerektiğine” karar vererek, haklarında mahkûmiyet hükmü olmayan ancak kanun hükmünde kararnameyle mesleklerinden uzaklaştırılan ve pek çoğunun başvurusu idari yargıda derdest olan kişilerin seçime katılmasının önünü kapatmıştır. Anayasa’dan kaynaklanan seçme ve seçilme hakkının açıkça ihlali niteliğinde olan karara karşı iç hukukta herhangi bir kanun yolu bulunmaması nedeniyle ilgililerin müracaat edebileceği bir yargı mercii de yoktur.”

“Ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ve uluslararası camiada zor duruma düşürülmektedir”

“Milletvekili seçilmelerinde, avukatlık, doktorluk gibi meslekleri icra etmelerinde bir sorun görülmemesine rağmen mahalli idareler seçimlerinde aday olmalarının önüne geçilmesi Yüksek Seçim Kurulu kararının özellikle ülkemizin bir bölgesinde belediye seçimlerine girecek bazı kişilerin önünü kesme maksatlı olduğunu göstermektedir. Hal böyleyken milletvekilliğine engel olarak görülmeyen bir hususun, sırf bir kısım kişilerin seçimlere girmesinin önünü kesme ve iktidar partisinin fazladan bir iki belediye başkanlığı daha kazanması amacını güden maksatlı kararla, ilgililerin seçilme hakkının ihlal edilmesi, ülkemizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ve uluslararası camiada zor duruma düşürmektedir.

Yüksek Seçim Kurulu kararlarına karşı iç hukukumuzda başvurulabilecek bir kanun yolunun bulunmaması nedeniyle kararın Yüksek Seçim Kurulunca yeniden gözden geçirilmesi ve hatalı karardan dönülerek, KHK’lılar hakkında ömür boyu sürecek yasal kısıtlama kararından dönülmesi gerekmektedir.”

“Rüşvet çarkına dair açıklamalar ne oldu?”

“Buradan Hakimler ve Savcılar Kurulunun yetkililerine soruyor ve TBMM adına denetim faaliyetimiz kapsamında HSK’nın değerli üyelerinden kamuoyunu aydınlatacak açıklama bekliyoruz. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar tarafınızca yargıtay üyesi yapıldı. Gönderdiği ihbar mektubunda rüşvet çarkına dair açıklamaları ne oldu?”

“Sonuçlar 85 milyonun tamamını mağdur ediyor”

“Tarafsız ve bağımsız yargımızın bir üst kurulunun bu derecede önemli bir karar alırken kamuoyunun kafasında oluşan soru işaretlerini gidermek gibi bir yükümlülüğü yok mu? Diye Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na sesleniyorum.

Elbette yargı tarafsız ve bağımsız olacak. Yargı anayasaya ve mevzuata uygun hareket edecek. Kararlarına elbette saygı duyacağız. Ancak onları eleştirmek, bu kararların arkasındaki oluşan nedenleri de mutlaka sorgulamak zorundayız. Çünkü sonuçları 85 milyonun tamamını mağdur ediyor.”

“Kamuoyunu açık ve net bir şekilde aydınlatmak zorundasınız”

"Rüşvet çarkına ilişkin iddialar ve yargıda çetelere yol verildiğine dair söylemler doğru ise bu söylemlerin muhatapları hakkında bir işlem yapıldı mı? Yapıldı ise sonuçları nelerdir?" diye soran Şahin, “85 milyon olarak bu hususların aydınlatılmasını istiyoruz.” dedi.

Şahin, vatandaşın gerçekleri bilme hakkı olduğunu hatırlatarak, “Bu iddiaların doğru olduğu kanısıyla ihbarda bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının, ‘Yargıtay üyeliği’ ile ödüllendirildiği düşünülüyor. Bu nedenle iddiaların muhatapları hakkında yapmış olduğunuz işlemlere dair açıklamalar ile kamuoyunu açık ve net bir şekilde aydınlatmak zorundasınız.” şeklinde konuştu.

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Ekmen, Bakan Kacır’a Milli Uzay Programının akıbetini sordu

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

18-01-2024