AK Parti tarafından "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 8 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 28 Maddelik Kanun Teklifi ile mevzuatta yapılması öngörülen değişiklikler ve getirilen yeni düzenlemeler incelendiğinde COVID-19 salgınının yüksek öğretime olumsuz etkilerini ve öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik iki madde yanında üniversitelerle ve akademisyenlerle ilgili çeşitli konularda 26 maddede değişiklikler öngörülmüştür. Kanun teklifinde mevcut sorunlar göz ardı edilerek daha merkeziyetçi bir Yükseköğretim Sisteminin oluşturulmasının amaçlandığı görülmektedir.

Açıklamanın tamamı için ekler kısmındaki pdf dosyasını indirebilirsiniz.