Mustafa Yeneroğlu’ndan Adalet Bakanı’na: ‘CMK müdafi avukatlık ödemeleri zamanında ve hakkaniyetli yapılmalı’

04-01-2022
Mustafa Yeneroğlu’ndan Adalet Bakanı’na: ‘CMK müdafi avukatlık ödemeleri zamanında ve hakkaniyetli yapılmalı’

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, avukatlık hizmetlerinde CMK ücret tarifesi ile avukatlık asgari ücret tarifesi arasında çok ciddi farklar olduğuna dikkat çekti. Adalet Bakanı’nın cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Yeneroğlu şunları söyledi:

‘Adalet Bakanlığı’nın ödemeleri asgari ücret tarifesinin beşte biri’

“Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre asliye ceza mahkemesinde takip edilen iş için 5.100 TL, ağır ceza mahkemelerinde takip edilen iş için 10.250 TL asgari ücret alınması gerektiği hükme bağlanmışken Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) gereğince takip edilen asliye ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 1.113 TL, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde 1.197 TL ödeme yapılmaktadır. Uygulamada CMK Müdafiliği veya zorunlu müdafilik olarak ifade edilen avukatlık hizmeti karşılığında Adalet Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin aynı nitelikteki işler için avukatlık asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin beşte bir oranında olması açık bir şekilde orantısızdır.”

‘Avukatlık hizmetlerindeki vergi oranları düşürülmelidir’

“Bu ödemelerin gecikmeli olarak yapılması da ayrı bir sorundur. Ayrıca avukatın vergi borçları olması halinde CMK müdafiliği kapsamında yapılan belirli bir miktar üzerindeki ödemelerin vergi borçlarına mahsup edilmesi de mağduriyetlere neden olmaktadır. Mesleğe yeni başlayan avukatların sıklıkla CMK müdafiliği kapsamında görev aldıkları gözetildiğinde, ödemelerin zamanında yapılması, miktarının hakkaniyete uygun olarak düzenlenmesi ve vergi borçlarına mahsup edilmesi uygulamasının yeniden ele alınması ile ödenen düşük ücretlere uygulanan vergi oranlarının düşürülmesi de mağduriyetlerin giderilmesi için zorunludur.”

Yeneroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e şu soruları sordu:

 1. Vatandaşın savunma hakkını etkin bir şekilde kullanması amacıyla yerine getirilen CMK müdafiliği kapsamında ödenen ücretler ile avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden ödenen ücretler arasında orantısız bir farkın olmasının nedeni nedir?

 2. CMK Müdafiliği Tarifesi ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi arasındaki farkın kaldırılması veya azaltılması için bir çalışma yapılmakta mıdır?

 3. Başsavcılıklardan ücret talep usullerinde farklı il savcılıklarında farklı usuller uygulanmaktadır. Kimi savcılıklarda soruşturma dosyaları kapanmaksızın ücret talep edilebilirken, kimisinde edilememektedir. Uygulamada birliği sağlamak amacıyla bu hususta bir çalışma yapılmakta mıdır?

 4. Avukatlık hizmetlerinden alınan vergilerde istisnalar uygulanması veya indirim yapılması planlanmakta mıdır?

 5. CMK müdafiliği kapsamında ödenen ücretlerin belirli bir miktar üzerinde olması halinde vergi borcuna mahsup edilmesi uygulamasına son verilecek midir?

 

SONRAKİ HABER

DEVA Bülten’in onuncu sayısı çıktı

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


          

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

04-01-2022