Temiz hava hakkı, en temel insan haklarından biridir. Hava kalitesi son yıllarda giderek kötüleşmekte ve halkımız kirli hava solumaya mecbur bırakılmaktadır. Düşük hava kalitesi; birçok solunum ve kalp-damar hastalığı, kanser, stres ve depresyon gibi sağlık sorunlarına yol açmakta, erken ölümleri tetiklemektedir.

İlgili Yazı Dosya Ekleri