Yeneroğlu, iktidarın yurt dışı vatandaşlar politikasının 1 yıllık karnesini açıkladı: “Yurt dışı Türklerle ilgili verilen sözlerin neredeyse hiçbiri 13 aydır yerine getirilmedi”

08-07-2024
Yeneroğlu, iktidarın yurt dışı vatandaşlar politikasının 1 yıllık karnesini açıkladı: “Yurt dışı Türklerle ilgili verilen sözlerin neredeyse hiçbiri 13 aydır yerine getirilmedi”

DEVA Partili Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, iktidarın Yurt Dışı Vatandaşlar Politikasının bir yıllık karnesini açıkladı. AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara söz verip gerçekleştirmediği vaatleri sıralayan Yeneroğlu, iktidarı verilen sözleri hayata geçirmeye davet etti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, iktidarın Yurt Dışı Vatandaşlar Politikasının 1 yıllık karnesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisinde basın toplantısı düzenleyerek AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesindeki yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik vaatlerinin durumunu ortaya koydu.

AK Parti 2023 genel seçimleri öncesi yayımladığı seçim beyannamesinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik birçok vaatte bulunmuştu. Yeneroğlu, hükümetin kurulmasından itibaren geçen 13 aylık sürede verilen sözlerin neredeyse hiçbirinin yerine getirilmemesinin yanı sıra vaatlere ilişkin yol haritasının da paylaşılmadığını belirtti.

Hükümetin ilk 6 ayını doldurduğu kasım ayında da iktidarın yurt dışındaki vatandaşlara yönelik politikalarının karnesini ortaya koyduğu bir basın toplantısı düzenleyen Yeneroğlu,  “Bu süreçte atılan bazı adımlar oldu ancak söz verip yerine getirmeme anlayışı iktidarda öyle bir yerleşmiş ki birçok konuda yine bu tutum sürdürülmeye devam etti.” dedi 

‘Yurt Dışı Türklerle ilgili hikâye hep aynı’

“Önce vaat veriliyor, sonra vaatlerin çok büyük bir kısmı bir sonraki seçime kadar rafa kaldırılıyor ve yeniden bir sonraki seçim öncesi yeni seçim beyannamesine konuluyor. Bu durumu defaatle yaşadık. Merak eden önceki seçim beyannamelerine bakabilir. Bu kısır döngü içerisinde neredeyse aynı vaatler tekrar tekrar sunuluyor. Bir kısmı ise gerçekleştirilmediği halde sessizce gündemden tamamen kaldırılıyor. Ne yazık ki seçim beyannameleri ile 2015 ve sonrası hükümet programlarında verilen sözlerin büyük bölümü de tutulmadı. Atılan bazı adımlar da sonradan tekrar iptal edildi. 2018 seçim beyannamesinde verilen sözlerin bir kısmı ya gerçekleştirilmedi ve tamamen gündemden kaldırıldı ya da zamanında yerine getirilmediği için 2023 seçim beyannamesine alındı. 2023 seçimlerinin ardından geçen bir yıllık süreçte de maalesef bu tutum olduğu gibi devam etti.”

‘İktidar son 10 yılda her alanda olduğu gibi Yurt Dışı Türkler Politikasında da çok geriye gitti’

“Başarılı bir yurt dışı vatandaşlar politikası için temel şartlar; içerde kendi toplumsal sorunlarını çözmüş işleyen bir ileri demokrasi, refah seviyesini yaygın olarak artıran güçlü bir ekonomi ve bunların üzerine bina edilen saygın bir dış politikadır. Bunlar olmazsa yurt dışında yaşayan vatandaşlarınıza fayda sağlayamayacağınız gibi ancak yük olursunuz. Şu anda Türkiye’nin durumu da maalesef budur. Türkiye bugün demokrasisini ve ekonomik refahını güçlendiren güzergahta devam etmiş olsaydı, ülkemiz yurt dışında da çok saygın bir durumda olacak ve yurt dışında yaşayan vatandaşları da her açıdan bu saygınlıktan pay alacaklardı.”

‘6 milyonu aşan diasporamızın gündemi daimi bir komisyon ile TBMM’nin kurumsal bir parçası olmalı’

“6 milyonu aşan diasporamızın gündemi kanun ile kurulmuş daimi bir ihtisas komisyonu ile TBMM’nin kurumsal bir parçası olmalı. Ancak bu şekilde etkili ve şeffaf politikalar geliştirilebilir, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın meseleleri ciddi gündem edilebilir. Ama niyet sorun çözmek, politika üretmek olmayınca bir komisyon kararıyla basit bir alt komisyon kurup asıl olması gerekeni gündemden düşürür ve her şey tamammış gibi lanse edersiniz, kâfi.”

‘Hükümetin gerçekleştirdiği tek vaat, yurt dışından getirilen telefonların kullanım sürelerini 180 güne çıkartmak’

“Hükümetin ilk 6 ayında yaptığım basın açıklamalarıyla, basın toplantılarıyla ve verdiğim soru önergeleriyle iktidarın verdiği sözleri hatırlaması ve yerine getirmesi için talepte bulundum. Israrlı takibimize rağmen iktidarın tek yaptığı ‘çalışıyoruz’ demekle yetinmek ve ertelemek. Söz verip tek yaptıklarını hemen bir cümle ile belirteyim. Örneğin, seçim beyannamesinde yurt dışından getirilen mobil telefonların kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkartılması sözü verilmişti. Bu söz yönetmelikte yapılan değişiklik ile yerine getirilerek kayıt süresi 180 güne çıkartıldı. Sözünü verip tam olarak yaptığı bu kadar.”

‘Türkiye’nin Avrupa’da artan İslam karşıtlığına karşı mücadele etme kapasitesi yok’

“Avrupa’da İslam karşıtlığı endişe verici düzeyde artmakta ama Türkiye’nin buna karşı bir mücadele etme kapasitesi yok.  İktidarın önerileri dahi yok çünkü olası önerilerle ilgili “aynaya bak” demezler mi? Tüm topluma tek kimlikçi otoriter bir dayatmada bulunan iktidar yurt dışında çoğulcu toplumun faziletlerini anlatabilecek değil herhalde. Yani kendi ülkesinde farklı düşünen vatandaşlarının temel haklarını ihlal eden, her türlü ayrımcılığı yapan ve devamlı nefret dili ile toplumun farklı gruplarını birbirine tahrik eden iktidar ve ortakları yurt dışındaki aşırı sağ hareketlere nasıl bir örnek olabilir ki?”

‘Her şey hamasete ve içi boş popülizme kurban edildi’

“Yurt dışındaki vatandaşlarımıza sahip çıkma” şeklindeki büyük iddia, anayasal bir sorumluluğun ifadesi olarak gerçekleşmemekte, tam tersine yüksek ücretlerle yurt dışında düzenlenen programlarla “dostlar alışverişte görsün” tarzında içi boş bir şekilde yinelenip durmaktadır. Yurt dışındaki vatandaşlarımız lafı büyük ama bu konuda çalışan ne bir enstitü var ne de ciddiye alınabilecek akademik çalışmalar. İslam düşmanlığından bahsedilir ama bu hususta da vatandaşlarımızı araçsallaştırma maksadının ötesinde ciddi bir çalışma yoktur. Maalesef her şey hamasete ve içi boş popülizme kurban edildi.”

‘İktidarın tek yaptığı Batı Avrupa’da Türk imajını hiç olmadığı kadar bozmak’

“İktidar, ilk 6 ayında seçim beyannamesinde yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi. Bugün üzerinden 1 yıl geçti. Yine görüyoruz ki, vaatlerin çok büyük bir kısmı hakkında herhangi bir adım atılmadığı gibi atılan adımlarda da -mış gibi yapma alışkanlığı devam ediyor. Hükümet maalesef yurt dışındaki insan kaynaklarını yeterince ortak değer ve zenginlik olarak göremedi. Bunu inşa edecek pozitif bir ajandaya sahip kuşatıcı bir diaspora politikasını oluşturamadı. Şimdiye kadar tek yaptığı ucuz popülizm ile ortalığı karıştırmak ve Batı Avrupa’da Türk imajını hiç olmadığı kadar bozmak.”

‘İktidarın niyeti sorun çözmek olmadıkça gelişme beklemek imkânsız’

“Yurt dışındaki vatandaşlarımız seçimden seçime hatırlanıp uygulanmayacağı baştan belli vaatlerle adeta kandırıldıkça, yani niyet hiçbir zaman sorun çözmek olmadıkça gelişme beklemek imkânsız. İktidarın 4 yıl sonra, seçim döneminde ortaya çıkıp gerçekleştirmediği tüm vaatleri yeni seçim beyannamesine alması ve sonraki seçimlere kadar vatandaşlarımızı tekrar unutması kuvvetle muhtemel. Yani seçim beyannamesinde vaatlerini “yurt dışındaki vatandaşları sahiplenme” başlığında sıralayan iktidar, yine yurt dışındaki vatandaşlarımızı kullanışlı malzeme olarak görmeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı’nın 'Güçlü Türkiye, Güçlü Diaspora' şiarı demokrasi ve hukuk devleti ile ilgili sloganların akıbeti neyse o olacak.”

‘DEVA Partisi olarak yapılması gerekenleri Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planımız ile ortaya koymuştuk’

“Günlük siyasi çekişmelerden uzak, yurt dışında yaşayan insanlarımızın kazanımlarını muhafaza eden, onları çekiştiren değil, yaşadıkları ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin en temel köprüsü olarak gören ve geliştiren, insanlarımızı günlük siyasete alet etmeyen bir diaspora politikamızın olması gerektiğine inanıyoruz. Bu tabi ancak yurt dışı vatandaşlarımızın da güçlü sivil talebi ile mümkün olacaktır. Aksi takdirde iktidarın araçsallaştıran gündeminin rehinesi olmaya devam edecekler. Bu sebeple 19 Nisan 2023’te yayımladığımız Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planımızı yapısal dönüşümü önceleyerek yoğun bir çalışma ile hazırlamış ve kapsamlı diaspora politikasının nasıl olması gerektiğini ortaya koymuştuk.”

‘Hükümetin yurt dışı vatandaşlar politikalarını yakından takip etmeye devam edeceğiz’

“Yapılması gerekenler belli. Ön şart: ülkemizin tekrar demokrasi ve hukuk devletine dönmesi. Sonrasında bu alanla ilgili iktidar eğer nasıl yapacağını bilemiyorsa yurt dışı vatandaşlarımıza yönelik geliştirilecek politikalarda bir rehber niteliğinde olan hazırladığımız kapsamlı çalışmadan faydalanabilir. Her türlü desteği de veririz. Bu çerçevede biz de hükümetin yurt dışı vatandaşlar politikalarını da yakından takip etmeye ve karnesini ortaya koymaya devam edeceğiz. Söz verilip de yapılanı takdir ederken ertelenen ve yapılmayan tüm sözlerin de takipçisi olup kamuoyunu bilgilendireceğiz.”

‘Anavatana gelen vatandaşlarımız ülkenin hale geldiğine bizzat tanıklık edecekler’

“Bu yıl gelen vatandaşlarımız hukuk devleti, aklı selim demokratik yönetim olmayınca ülkemizin maalesef ne hale gelebileceğine bizzat tanıklık edecekler. Geldikleri ülkelerde tanık olmadıkları hayat pahalılığı, Avrupa’nın birçok ülkesinden daha pahalı gıda ürünleri, restoranlar ve tatil beldeleri ve huzursuzluk görecekler. Bu sorunları aşmanın yolu belli. Sadece geldikleri ülkelerin büyük çoğunluğu nasıl yönetiliyor, ayrımcılığa ve eksikliklere rağmen hukuk devleti nasıl işliyor, bizde durum ne; bunların üzerinde durup düşünmeleri yeterli olacaktır.”

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Karal, açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş alan işçi, emekli ve memurları Bakan Şimşek’e sordu

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

08-07-2024