Yeneroğlu, iktidarın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik vaatlerinin karnesini paylaştı: “Seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin hiçbiri gerçekleştirilmedi”

15-11-2023
Yeneroğlu, iktidarın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik vaatlerinin karnesini paylaştı: “Seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin hiçbiri gerçekleştirilmedi”

DEVA Partili Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza söz verip hayata geçirmediği vaatlerini sıraladı. Verilen vaatlerin hiçbirinin hayata geçirilmediğini vurgulayan Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Kasım’da Almanya’ya yapacağı ziyaretten önce bu sözlerin yerine getirilmesi için çağrıda bulundu.

 DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesindeki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik vaatlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek iktidarın karnesini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Kasım Cuma günü, 3,5 milyonu aşkın Türkiye kökenli insanın yaşadığı Almanya’ya yapacağı ziyarete değinen Yeneroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı da yurt dışındaki vatandaşlarımıza verdiği vaatleri belki bu basın toplantısı hatırlar ve hatta yola çıkmadan önce bir imza ile yerine getirilebilecek bazı sözleri yerine getirir.” dedi.

AK Parti’nin 14 Mayıs seçimlerinden önce açıkladığı seçim beyannamesinin “Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızı Sahiplenme” alt başlığında taahhüt edilen vaatlerin hiçbirinin gerçekleştirilmediğini vurgulayan Yeneroğlu, “Ne yazık ki seçim beyannameleri ile 2015 ve sonrası hükümet programlarında verilen sözlerin büyük bölümü tutulmadı. Atılan bazı adımlar da sonradan tekrar iptal edildi. 2018 seçim beyannamesinde verilen sözlerin bir kısmı ya gerçekleştirilmedi ve tamamen gündemden kaldırıldı ya da zamanında yerine getirilmediği için kopyala-yapıştır 2023 seçim beyannamesine alındı.” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin geçmişte söz verip, seçimlerden sonra hayata geçirmediği yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik vaatlerin durumunu paylaşan Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

‘İktidar, iş vaatleri gerçekleştirmeye gelince saklambaç oynuyor’

“Ne yazık ki seçim beyannameleri ile 2015 ve sonrası hükümet programlarında verilen sözlerin büyük bölümü tutulmadı. Atılan bazı adımlar da sonradan tekrar iptal edildi. 2018 seçim beyannamesinde verilen sözlerin bir kısmı ya gerçekleştirilmedi ve tamamen gündemden kaldırıldı ya da zamanında yerine getirilmediği için kopyala-yapıştır 2023 seçim beyannamesine alındı.

İktidarın yurt dışı vatandaşların meselelerini etraflıca ele alıp çözüm önerilerini sunduğu tek yer seçim beyannameleri, tek zaman ise seçimden önceki son 1-2 ay ile sınırlı kaldı.

Bir seçim döneminden diğerine hatırladıkları yurt dışındaki vatandaşlarımızı ve sorunlarını sadece üzerinde çalışmaya değer gördükleri dönemlerde ele alan iktidar, iş buna ilişkin vaatleri gerçekleştirmeye gelince adeta saklambaç oynamaya başladı.”

‘İktidara göre yurt dışındaki vatandaşlarımız iradesini sadece sandıkta bildirmesi beklenen sessiz yığınlardan ibaret’

“AK Parti’nin 2018 seçim beyannamesinde yer alan en önemli vaatler nelerdi?  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Yurt Dışı Türkler Komisyonu’ adıyla daimî bir ihtisas komisyonu kurulmasını sağlayacağız.’ Bu vaadin üzerinden tam 5 sene geçti. Dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’ın, bir ihtisas komisyonu kurulmasıyla ilgili bizzat verdiği söz maalesef seçim döneminden sonra tutulmadı.

Bu kapsamda Türkiye’de göç ve diaspora konusunun yasama organı bünyesinde ele alınacağı bir daimi ihtisas komisyonunun TBMM’de ‘Göç ve Diaspora Komisyonu’ ismiyle kurulması için hazırlamış olduğum kanun teklifine destek verilmedi.

2023 seçim beyannamesinde bu vaat kaldırıldı ve sadece ‘Yurt dışındaki vatandaşlarımıza ait konu ve taleplerin TBMM’de daha güçlü şekilde temsil edilmesine yönelik çalışma ve düzenlemeler yapacağız’ ve ‘Yurt dışındaki vatandaşlarımızın TBMM’de temsilini güçlendireceğiz.’ ifadeleri ile yetinildi.

Geçen dönem ihtisas komisyonu sözüne rağmen sadece Dışişleri Komisyonu altında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu kuruldu, bu dönem o da yok. Yani söz verdiklerini yapmadıkları gibi yaptıkları azı da kaldırdılar.”

“Otomatik Bilgi Paylaşımı ile yurt dışındaki sayısız vatandaşımız mağdur edildi”

“2018 Seçim Beyannamesi’ndeki bir diğer önemli konu ‘Kişisel veriler ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak korunacak, vatandaşlarımızın menfaatleri esas alınacaktır.’ şeklinde ifade edilmiştir.

Ancak bu vaadin ardından hazırlık süreci işletmeden ve bilgilendirme yapılmadan oldu bittiye getirilen ‘Otomatik Bilgi Paylaşımı’ gündeme gelmiştir ve yurt dışındaki sayısız vatandaşımız mağdur edilmiştir.

Şeffaflık ilkesine aykırı olarak yurt dışındaki işçileri ve emekçileri cezai müeyyidelerle karşı karşıya bırakan bu durum aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’deki hesaplarından yüksek miktarda döviz birikimlerini çekmelerine ve hesaplarını kapatmalarına sebep olmuştur. O yıllarda çok ikaz etmemize rağmen herhangi bir çalışma yapılmamıştır.”

‘İktidar 2018’den 2023’e hedef küçülttü’

“2023 yılında seçim beyannamelerinde bulunan ‘Yurt dışında yaşayan 10.000 gencimizi her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında ülkemize getireceğiz.’ vaadi 2018 seçim beyannamesinde 100.000 genç ile gerçekleştirilmesi planlanan bir çalışmaydı.

İktidar, ülkeyi soktuğu ekonomik çıkmazın faturasını adeta yurt dışında yaşayan gençlerimize keserek hedef küçültmüş 100.000 gencimize sunmayı planladığı fırsatları hayata geçirmediği gibi bir de bir sonraki seçim döneminde bu sayıyı on katı azaltmıştır. Diğer vaatlerde olduğu gibi bu vaadin hayata geçip geçmeyeceği ise yine belirsizdir. Bir hazırlığın olmadığı ortadadır.”

AK Parti’nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce yayımladığı seçim beyannamesindeki yurt dışında yaşayan vatandaşlarıma yönelik 27 vaadi de ele alan Yeneroğlu, bunların hiçbirinin hayata geçirilmediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

‘Basit bir işlemle yerine getirilebilecek vaatler bile hayata geçirilmedi’

“Örneğin yurt dışından getirilen mobil telefonların kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkartılması sözü verilmiştir. Bu vaat kanuni bir düzenleme gerekmeksizin, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te yapılacak basit bir değişiklikle anında hayata geçirilebilecek olmasına rağmen halen bu konuda bir adım atılmamıştır.

Yine geçici ithalat kapsamında olan araçların Türkiye’ye getirilme süresi ile ilgili olarak araçların Türkiye’de belli bir süre kaldıktan sonra yurt dışında kalma süresinin kısaltılması vaadi de kanuni düzenleme gerekmeksizin Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde hemen yapılacak bir değişiklikle hayata geçirilebilir.

Bu iki konuyla birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yine çok yakından takip ettiği diğer bir mesele olan borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınmasıdır.

Bu üç önemli konu hakkında ilgili bakanlıklar tarafından hangi çalışmalar yürütüldüğü, çalışmalar için bir takvim belirlenip belirlenmediği, verilen sözlerin ne zaman yerine getirileceğine dair hiçbir bilgilendirme yapılmamaktadır.”

‘Çifte vatandaşlığı desteklemek, askerlikte ödenen döviz miktarını artırmak mıdır?’

“Bir diğer mesele çifte vatandaşlık. Demişler ki; ‘Vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık hakkını desteleyecek hem Türkiye’de hem bulundukları ülkelerde vatandaşlık haklarından yararlanmaları için gerekli yasal ve diplomatik adımları atmaya devam edeceğiz. İyi güzel ama çifte vatandaşlığı desteklemek, askerlikte ödenen döviz miktarını artırmak mıdır?

Biz, dövizle askerliği büyük uğraşlarımız sonucunda 2016 yılında 1000 avroya kadar düşürmüştük. Madem çifte vatandaşlığı destekliyordunuz, niçin bunu önce 2000 avroya, 2019 yılında da 5 bin 260 avroya çıkardınız? Bunun gençlerin vatandaşlıktan çıkmasına neden olduğunu bilmiyor musunuz?”

‘2023 seçim beyannamesindeki vaatler; planı-programı çizilmemiş, büyük oranda soyut hedefler’

“2023 seçim beyannamesinde yurt dışı vatandaşlarla ilgili öyle vaatler var ki… Başı-sonu belli değil, planı-programı çizilmemiş, kimler tarafından ne zaman yapılacak belirtilmemiş, büyük oranda da soyut hedefler.  Örneğin; ‘Yurt dışında Türkçe yayın yapan yazılı ve görsel basını desteklemeye devam edeceğiz.’

Bu zamana kadar Türkçe yayın yapan yazılı ve görsel basına nasıl bir destek sundunuz, bundan sonrası için çalışmalarınız ne olacak, takviminiz, planınız, programınız var mı? Hiçbir şey belli değil!”

“Örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yurt dışında da teşkilatlanması ve yurt dışında YTB müşavirliklerinin açılmasına ilişkin vaat gereksiz ve anlamsız harcamalara yol açabileceği için ciddiyetten uzaktır. Böyle bir adım atılmamalıdır. 

Diğer taraftan ‘İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve hak ihlallerinin takibini genişleterek sürdüreceğiz.’ vaadi maalesef Türkiye’nin artık yapabileceği bir çalışma değildir çünkü böyle bir çalışmayı inandırıcı olarak yapabilmek için ilk önce ülke içinde ayrımcılıklara son vermelisiniz ki yurt dışında örnek alınabilesiniz.”

‘Maalesef Türkiye’nin yurtdışındaki vatandaşlarımıza yüzünü dönecek hali kalmadı’

“2015 yılında bir milletvekili adayı olarak Türkiye’ye gelirken aklımda, anavatandan bakıldığında sorunları doğru şekilde tespit edilip çözüm üretilemeyen ve gün geçtikçe sayısı artan yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın, yani diasporamızın meselelerini, onlardan biri olarak gündeme taşımak ve Türkiye için rasyonel bir diaspora politikası inşa etmek vardı.

Milletvekilliğim döneminde bunları gerçekleştirmek için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını sürekli gündeme taşıdım. İlk defa kapsamlı bir diaspora politikası ortaya konulmasını sağladım.  İlk kez hükümet programlarına kuşatıcı bir diaspora politikası perspektifi aldırdım.

Ancak maalesef tam bu işlere başlarken Türkiye, demokrasi ve hukuk devleti rotasından uzaklaştı ve her gün temellerin duruşmasının yaşandığı bir yer haline dönüştürüldü ve yurtdışındaki vatandaşlarımıza yüzünü dönecek hali kalmadı.”

‘DEVA Partisi olarak Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planımızda 106 somut çözüm önerisine yer verdik’

DEVA Partisi olarak 19 Nisan 2023’te yayımladığı Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı ile kapsamlı bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden Yeneroğlu, “Buyurun, uygulayın diyoruz hükümete!” dedi.

Yeneroğlu, konuşmasını yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini, iktidarın verdiği sözlerin takipçisi olacaklarını ve belli aralıklarla iktidarın çalışmalarının değerlendirmesini kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade ederek sonlandırdı.

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Karal: “İçme suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar neden hala belirlenememiştir?”

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

15-11-2023