Genel Başkan Yardımcıları

Bu menü başlığı, Parti teşkilatlanma çalışmaları tamamlanıp yöneticiler belirlendiğinde kullanıma sunulacaktır.