Aysun Hatipoğlu Potgieter

Aysun Hatipoğlu Potgieter

Ankara, Ekonomist

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Aysun Hatipoğlu,

kariyerine T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nde başlamış ve burada görev yaptığı 12 yıllık süre boyunca büyük ölçekli şirket birleşme/devralma, uluslararası halka arz ve yeniden yapılandırma projelerinde görev yapmıştır.

Bu kapsamda Daire Başkanı görevi ile 1996-2003 arasında Dünya Bankası, IMF ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları gibi uluslararası finansal kuruluşlarla yürütülen projelerin koordinasyonunu da yürütmüştür. 

Aynı zamanda TÜPRAŞ,  Gaziantep Çimento A.Ş. ve Hamitabat Elektrik Üretim A.Ş. gibi kamu iktisadi kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu üyelikleri yapmıştır.

2003 yılında özel sektöre transfer olarak, hızlı tüketim ürünleri sanayinde faaliyet gösteren bir çokuluslu firmanın yerel yatırım programında çalışmış ve bunu müteakip, Güney Afrika’da Kurumsal Sosyal Sorumluluk programlarını yönetmiştir. 

Daha sonra, Azerbaycan, Gürcistan, İsrail ve Kuzey Kıbrıs’ı kapsayan Kafkaslar ve Ortadoğu Bölgesi’nde kurumsal ilişkiler çalışmalarını yönetmiştir. 

2007 yılında Türk Telekom’un özelleştirilmesini sonrası, Strateji ve İş Geliştirme Bölümü Grup Başkanı görevine atanmış ve organizasyonel dönüşüm programı çerçevesinde bir dizi değişim yönetimi projesi yürütmüştür.

2009 yılından bu yana sağlık sektöründe çokuluslu kuruluşlarda tedaviye erişim, kurumsal iletişim ve sosyal sorumluluk alanlarında hem Türkiye operasyonlarında hem de Avrupa Bölgesi’nde üst düzey sorumluluklar almıştır.

Hali hazırda, Avrupa Birliği’nden sorumlu resmi ilişkiler direktörü olarak görev yapmaktadır.