DEVA Partili Karatutlu, Bakan Şimşek’e KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin finansmanı hakkında sorular sordu

18-01-2024
DEVA Partili Karatutlu, Bakan Şimşek’e KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin finansmanı hakkında sorular sordu

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kredi Garanti Fonu (KGF), tahsis edildiği yıldan itibaren teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler) ve KOBİ dışı işletmelere finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla faaliyet gösterdiğini belirterek,  Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından cevaplandırılması üzere şu soruları yöneltti:

 

1)      Kahramanmaraş'ta son beş yıl içinde Kredi Garanti Fonu (KGF) ürünlerinin kullanım tutarları, işletme türleri ve sektörel dağılım oranları ve tutarları nelerdir?

2)      Kefalet onayı alınan işlemlerde, Kredi Garanti Fonu ve kamu bankaları tarafından yürütülen işlemler sırasında, bilanço yeterliliği ve fizibilite raporları, devletimizin diğer kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen öncelikli sektörler listeleri ile uyumlu mu değerlendirilmiştir?

3)      İlimizde faaliyet gösteren tekstil sektöründe, Kredi Garanti Fonu, Hazine ve kamu bankalarının finansal ürünlerinin kullanım tutarları ve il bazında sektörel kullanım oranları yıllara göre ne kadardır? Kredi Garanti Fonu ve Hazine tarafından sunulan finansal ürünlerin sektör içi firmalara tahsisinde ilimizin ilgili işlemlerinin yönetilmesi, onaylanması ve kullanılması çalışmaları sırasında ilimizin,

 1. Sosyoekonomik Yönü: Mevcut duruma etkisi, özellikle ilimizde bulunan Tekstil Üretim Kümesi nedeniyle düşük seviyeli iş gücü tercih edilerek, deprem memleketi olan ilimizin insan kaynağı daha da kötüleştirilmiş midir ve depremden kaynaklı vefatların sayıca artmasına bu tercihin etkisi ne olmuştur?
 2. Çevre Etki Tahkiki: Doğal bitki örtüsü, toprak kalitesi ve yer altı ile yer üstü su kaynaklarına olumlu ve olumsuz etkileri, fiili durum ve gelecek planlaması yapılarak incelenmiş midir?
 3. Büyük Ovaya Etkileri: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından il merkezi, Pazarcık, Elbistan bölgelerinde sınırları belirlenen büyük ova sınırında kalan mevcut sanayi tesislerinin ovaya verdiği zararlar, yeni firma yatırımlarının ilgili finansal imkanları kullanarak büyüyen üretim hacimlerinin olumsuz etkileri incelenmiş midir?
 4. Göç Analizi: Kırsal alandan tekstil sektöründe çalışmak üzere göç eden nüfusun büyük bir kısmının asgari ücretle çalışan ücretlilerden oluştuğu durumun, kırsal kalkınmaya, çarpık kentleşmeye, sosyal dengeye, şehrin gelişimine ve depremde oluşan can kaybına etkileri tahkik edilmiş midir?
 5. Katı Atık Depolama Analizi: Tekstil boya terbiye tesislerinin buhar ihtiyaçlarını elde etmek için yoğun kömür kullanımı olduğu durumda ilgili atık kömürün depolanıp depolanmadığı, finans kuruluşlarımız tarafından incelenmekte midir?
 6. Arıtma Tesisi ve Üretim Prosesi Yönü: Kahramanmaraş'ta faaliyette bulunan sanayi tesislerinin atık yönetimlerinin mevcut arıtma sistemi ile üretim prosesi kapasitesi arasındaki uyumsuzluğun oluşturduğu handikapları finans ve hazine yöneticileri detaylı bir şekilde incelemiş midir?
 7. Deprem Tahkiki: Finans sektörü kuruluşları sektörlerin gelişimine yön vermektedir. Şehrimiz deprem kuşağında yer aldığı için nitelikli sanayi ve nitelikli insan yaşamına kavuşmasına öncülük etme kabiliyetine sahiptir. Bu bağlamda, ilimizin yakın, orta ve uzak kalkınma planlarında nüfus kontrolü ve nitelikli nüfusa dönüşmesi yönünde bölge bazında çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
 8.  Adil Gelir Paylaşımı: Tüm dünyanın temel insanlık meselesi olan adil gelir paylaşımı ilkesi yönünden ilimizde oluşan Kredi Garanti Fonu ve Hazine garantili finansal çalışmalarda pozitif ayrımcılık yapılması gündeminizde midir?

“KGF, işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kredi veren kuruluşlara kefalet sağlayarak, işletmelerin kredi alabilme olasılıklarını artırmakta ve bu sayede işletmelerin büyümesine ve ekonomik katkı sağlamalarına imkan tanımaktadır. KGF'nin bu rolü, Türkiye'nin ekonomik istikrarını koruma ve işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırma çabalarında kritik bir rol oynamaktadır.”

4)      Kredi Garanti Fonu finans araçlarının kullanımı sonrasında kredi hacminin artışı ile ilimizde faaliyette bulunan bazı sektörlerde kartelleşme eğilimi oluşturmuş mudur?

5)      İlimizde bankalar, riskli müşterilerine Kredi Garanti Fonu ve Hazine garantisi sağlamak suretiyle tahsilat güçlüğü çekebileceği müşterilerinin riskini devlete yıkmış mıdır? Örneğin, ABC firması bankaya borcunu ödeyemiyor, banka ABC firmasına Kredi Garanti Fonu ve Hazine garantili kredisi kullandırarak bu krediyi kendi alacağına mahsuben tutuyor ve bu sorunlu kredinin yükünü KGF üzerinden devlete ve millete yıkıyor. Bu konuyla ilgili Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?

6)      Kredi Garanti Fonu finansal enstrümanları, ilimizde önemli bir KOBİ deposu olan zanaatkar işletmeleri barındıran mücevher üretimi yapan kuyumculuk işletmeleri ve bayan ayakkabı üretim işletmeleri tarafından kullanılmış mıdır? Kullanılmışsa, il bazında kullanım tutarı ve oranı nedir?

7)      Kredi Garanti Fonu finans enstrümanlarından ilimizin ve ülkemizin önemli yöresel ürünü olan Maraş dondurması üreten işletmeleri istifade etmiş midir?

8)      Türkiye'nin önemli ovası konumundaki Elbistan Ovası'na bağlı çalışan tarımsal üretim işletmelerinin ilgili finansal ürünlere erişimi il bazında kullanım tutarı ve oranı nedir?

9)      Kahramanmaraş vergi dairelerinde deprem öncesinde ve sonrasında sonuçlanmayı bekleyen kaç adet vergi iade dosyası bulunmaktadır? Bu dosyaların bekleme süreleri ne kadar sürmektedir?

10)    İlerleyen yıllarda deprem sonrası yapılması gereken konut, işyeri, fabrika, makine teçhizat, güneş enerji santralleri, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak diğer yatırımların Kahramanmaraş'ta kaç adet ve ne kadarlık iade talebi oluşturacağı tahmin edilmektedir?

11)    Bekletilen veya sonuçlanmayan iade alacaklarından dolayı Kahramanmaraşlı vergi mükelleflerinin gelir kaybı ne kadardır? Bu dosyalar için bekletilen banka teminat mektuplarının veya nakit teminatların toplam tutarı ne kadardır?

12)    Mevcut iade dosyaları ve gelecek yıllardaki oluşacak iade dosyaları düşünüldüğünde Kahramanmaraş'ta İhtisas Vergi Dairesi teşekkülü Bakanlığınızca planlanmış mıdır veya kararlaştırılmış mıdır?

13)    İlimiz dahil tüm Türkiye'de bulunan pamuk çırçırı fabrikalarının sigortalanması konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sigortalanmamasının başlıca sebepleri sigorta şirketlerinin ilgili riskin yangın yükünün çok fazla olması ve müşteri tarafının ilgili yangın önlemlerini minimum düzeyde yerine getirmeye çalışmasıdır. Bu konuda Bakanlığınızın çözüm çalışmaları var mıdır?

SONRAKİ HABER

DEVA Partisi Sözcüsü Şahin: “YSK kararının belediye seçimlerine girecek kişilerin önünü kesme maksatlı olduğu gözükmektedir”

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


          

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

18-01-2024