DEVA Partili Yeneroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Meclis Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu: “Ayrımcılık ve nefret içeren bu karar kabul edilemez”

06-05-2024
DEVA Partili Yeneroğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Meclis Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu: “Ayrımcılık ve nefret içeren bu karar kabul edilemez”

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Afyonkarahisar Belediyesi’nin sığınmacılara yönelik ‘Evlenme Hizmet Bedeli’ konusunda aldığı karar hakkında yaptığı açıklamada; “Evlilik hizmet bedelini, sığınmacılara vatandaşlarımızdan 25 kat fazla olacak şekilde 10.000 TL olarak belirlenmesi gerek kanunlara ve Anayasa’ya gerekse de uluslararası hukuka aykırıdır. Evlenme ve aile kurma hakkı herkesin en temel hakkıdır. Burcu Köksal ve bu kararı alanlar, ayrımcılık ve nefret suçu ile görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir.” ifadelerini kullandı.

Bu kararın bir hukuk devletinde asla kabul edilemeyeceğini ve böyle bir kötülüğü düşünenlerin derdinin hukuk devleti ve demokrasi dolamayacağını belirten Yeneroğlu’nun açıklaması şöyle:

‘Bir kamu hizmeti olan Evlenme Hizmet Bedeli’nin sığınmacılar için 25 kat fazla olması nefret ve ayrımcılık saikini ortaya koymaktadır’

“Afyon Belediye Meclisi’nin aldığı karar ve Belediye’nin uygulamaları neticesinde vatandaşlarımızdan 400 TL olarak talep edilen ‘Evlenme Hizmet Bedeli’nin şehirde yaşayan sığınmacılardan 10.000 TL olarak talep edilmesini kabul edemeyiz.”

 ‘Bu karar, özellikle kadınların daha fazla mağdur olmasına neden olacak

“Dil, ırk, milliyet farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle kişilerin, kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasının engellenmesinin Türk Ceza Kanunu’nun 122. maddesinde açıkça suç olarak düzenlendiğini belirten Yeneroğlu, “Burcu Köksal’ın bu karaı ırk, milliyet, dil farkı gözeterek, Afyon şehrinde yaşayan sığınmacılardan evlenme hakkını kullanmasını zorlaştıracak veya engelleyecektir. Söz konusu evlenme ücretinin yüksek belirlenmesi, maddi durumu bu ücreti ödemeye yeterli olmayan sığınmacıları resmi nikah yapmaktan alıkoyacak olup, bu yönüyle de özellikle kadınların daha fazla mağdur olmasına neden olacaktır.”

‘Evlenme ve aile kurma hakkı herkesin temel hakkıdır

“Bu hak, ulusal ve uluslararası metinlerde de koruma altına alınmıştır. Evlenme hakkının ayrımcı bir şekilde zorlaştırılması veya engellenmesi yasalara ve uluslararası sözleşmelere göre de aykırılık oluşturmaktadır. Nitekim AİHM’in 2010 tarihli O’Donoghue ve Diğerleri/Birleşik Krallık Kararı’nda Mahkeme; evlilik için yüksek dosya ücreti ödeme zorunluluğunun muhtaç kimseler açısından evliliğe ciddi bir engel oluşturduğunu belirterek, bunun evlilik hakkının özünü ihlal eder nitelikte olduğunu vurgulamıştır.” dedi.

Belediyeler kamu hizmetlerinin ücretlerini belirlerken eşitlik ilkesini gözetmelidir

“Irk ayrımcılığı, uluslararası belgelerde BM düzeyinde İHEB, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme, MSHS ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme; Avrupa Konseyi düzeyinde de AİHS ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ile yasaklanmıştır. Ulusal belgelerde ise başta 1982 Anayasası olmak üzere 6701 sayılı Kanun ile ırk ayrımcılığı yasaklanmıştır.

Bunun yanında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, belediyelere nikah ve su ücretlerini belirleme yetki ve görevini vermiştir. Ancak belediyeler kamu hizmeti olan bu hususların ücretlerini belirlerken yukarıda ifade edildiği şekli ile eşitlik ilkesi ile ayrımcılık yasağı ilkelerini göz önüne almak durumundadır.”

‘Bu karara herkesten önce CHP’liler itiraz etmelidir’

40 yaşıma kadar Almanya’da yaşamış ve hayatını Almanya’daki Türklere ve Müslümanlara yönelik ayrımcılıkla mücadeleye adamış bir milletvekili olarak güzel ülkemde savunmasız insanlara ve tüm ötekilere yapılan ayrımcılıklara sessiz kalmayacağını belirten Yeneroğlu “Ben savunmasız insanlara karşı ayrımcılık ve nefret suçu işleyen bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı insanlığın bir gereği olarak görüyorum. Tüm CHP’li yönetici ve vatandaşlarımızı da bu kötülük karşısında kararlı bir duruşa davet ediyorum.

Ülkemde yaygın anlayışın aksine, kime karşı yapılırsa yapılsın her türlü adaletsizliğe karşı çıkmamızın milletimizin en üst menfaati olduğuna inancım tamdır.” ifadelerine yer verdi.

SONRAKİ HABER

DEVA Partili Dalgın: “Acı reçeteyi iktidar önce kendi uygulamalı”

Sık Sorulan Sorulara Cevaplar


                    

BASIN BÜLTENİNİ
İNDİRİN

Haber ekinde bir basın açıklaması mevcut ise aşağıdaki indirme ikonu ile indirebilirsiniz.

06-05-2024