1. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir.
2. Koronavirüs ikinci dalga olasılığına karşın koruyucu tedbirler artırılmalı, hızlı normalleşme yerine kontrollü normalleşme çalışmaları benimsenmelidir.
3. Paylaşılan sağlık verilerinin şeffaflığı sağlanmalı ve dünya nezdinde ülke güvenilirliği yeniden inşa edilmelidir.
4. Pandemiden olumsuz etkilenen eğitim süreci ile ilgili yeni dönemde alınacak önlemler toplumla paylaşılmalı, velilerin ve öğrencilerin aklındaki soru işaretleri gidermelidir.

Pandemi Süreci Yönetimine İlişkin DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanlığı’nın önerilerine buradan ulaşabilirsiniz.